انجیل

بعضی از پیغامهایی که مردم به اشتباه ادعا می کنند که انجیل است، کدام است؟

توسط Mark Dever

​Mark Dever é o pastor da Capitol Hill Baptist Church em Washignton, D. C. e presidente do 9Marks.
پاسخها
03.20.2019

پاسخ

  1. خدا می خواهد ما را ثروتمند بسازد. امروزه بعضی از واعظان می گویند که خبر خوش این است که خدا می خواهد ما را با پول و متعلقات فراوان برکت بسیار دهد- ما فقط باید بطلبیم! اما انجیل پیغامی درباره برکات روحانی است. (افسسیان 1 : 3): خدا عیسی مسیح را فرستاد که برای ما بمیرد و قیام کند تا ما عادل شمرده شویم، با خدا آشتی کنیم، و حیات ابدی با خدا به ما داده شود. (رومیان 3 : 25- 26 ، 6: 23 ؛ دوم قرنتیان 5 : 18 – 21) به علاوه، کتاب مقدس وعده می دهد که مسیحیان در این دنیا سعادت و خوشبختی مادی نخواهند داشت، بلکه محنت و سختی( اعمال 14: 22)، جفا ( دوم تیموتائوس 3 : 12)، و رنج و عذاب(رومیان 8 : 17). همه اینها یک روز راهی برای جلال ناگفته باز می کند (دوم قرنتیان 4 : 17 ، رومیان 8 : 18).
  2. خدا محبت است و ما مشکلی نداریم. بعضی از افراد فکر می کنند که انجیل این است که خدا ما را دوست دارد و ما را همانطور که هستیم می پذیرد. اما انجیل کتاب مقدسی مردم را به عنوان گناهکارانی که با خشم خدا مواجه می شوند نشان می دهد ( رومیان 3 : 23، یوحنا 3 : 36) و به مردم در مورد راه حل اساسی خدا می گوید: عیسی با مرگ خود گناه را بر روی صلیب حمل کرد. این انجیل مردم را به یک پاسخ اساسی و هم رتبه دعوت می کند: از گناهان خود توبه کن و برای نجات به مسیح ایمان آور.
  3. ما باید درست زندگی کنیم. انجیل پیغامی نیست که به ما بگوید که زندگی بهتری داشته باشیم و خود را در برابر خدا درست کنیم. در حقیقت انجیل دقیقاً برعکس این را به ما می گوید: ما نمی توانیم آنچه که خدا را خشنود می کند انجام دهیم و هرگز نمی توانیم خود را برای خدا قابل پذیرش کنیم. (رومیان 8 : 5 – 8) اما خبر خوش این است که عیسی آنچه را که ما هرگز نمی توانستیم برای خود انجام دهیم، برای ما انجام داده است: با داشتن زندگی کامل و حمل کردن خشم خدا بر روی صلیب، او نجات همه آنانی را که از گناه خود رومی گردانند و به او ایمان می آورند را تضمین می کند. (رومیان 5 : 6 – 11، 8 : 31 – 34)
  4. عیسی آمد تا جامعه را تبدیل کند. بعضی از افراد باور دارند که مأموریت عیسی این بود که جامعه را تبدیل کند و عدالت را از طریق انقلابی سیاسی برای ستمدیدگان بیاورد. اما کتاب مقدس تعلیم می دهد که این دنیا فقط زمانی درست می شود که عیسی دوباره بازگردد و در آسمان جدید و زمین جدید ما را راهنمایی کند (دوم تسالونیکیان 2 : 9 – 10، مکاشفه 21 : 1 – 5). انجیل اساساً پیغامی درباره نجات از خشم خدا از طریق ایمان به مسیح می باشد، نه تبدیل جامعه در زمان حاضر.

 

(بعضی از این موارد از نُه نشانه یک کلیسای سالم، نوشته مارک دِوِر اقتباس شده است، صفحات 80 – 90)

 

مطالب بیشتری که به این عنوان آمده اند :answer