کسب و کار خود را به کشورهای دیگر ببرید- آشنایی با کسب و کار به عنوان مأموریتهای مسیونری

توسط Andy Johnson | 05.13.2019

آیا تا بحال به این فکر کرده اید که کسب و کاری را به عنوان مأموریت مسیونری انجام دهید؟ باید به این موضوع فکر کنید. اجازه بدهید که به شما توضیح دهم که این کار به چه شکلی می باشد. من اخیراً در یک رستوران آسیایی در لندن نشسته بودم، با یکی از اعضای سابق […]

برای بیداری دعا کنید- در کلیسای دیگران

توسط Andy Johnson | 05.13.2019

چه می شد اگر سالها وفادارانه و به طور جدّی دعا می کردید که بیداری به جماعت شما بیاید، و بعد یک روز، ظاهراً به طور ناگهانی، خدا به شکل برجسته ای به دعاهای شما پاسخ می داد؟ در سراسر شهر شما، هر روزه مردم در کلیسا جمع می شوند تا انجیل را از کلام […]