آیا من می توانم گروه کوچک خود را به عنوان کلیسای خود بدانم؟

توسط Sam Allberry | 05.09.2019

بسیاری از کلیساها، خدمت گروه کوچک را دارند. گروههایی در اندازه های مختلف (معمولاً حدود ده ایماندار) که یکی از بهترین زمینه ها برای مذاکره در مورد آیات کتاب مقدس و در میان گذاشتن نیازهای خود برای دعا و دریافت حمایت می باشد. در طول گردهمایی اصلی روزهای یکشنبه، ممکن است چنین فرصت مشابهی برای […]