چرا جهنم جزء لازم انجیل می باشد

توسط Greg Gilbert | 03.20.2019

  مطمئنم که شما بسیار خوشحال شدید از اینکه فهمیدید این نُه نشانه، یک بخش کاملی را به موضوع جهنم اختصاص داده است. در حقیقت، این موضوعی است که باعث می شود ما از آن چشم بپوشیم و به چیزی کاملاً متفاوت فکر کنیم. برای عده ای از افراد، وحشتِ تعلیم مسیحی از جهنم- جاییکه […]

انجیل چیست؟

توسط Greg Gilbert | 03.20.2019

اخیراً مکالمات بسیاری در میان انجیل گرایان در رابطه با اینکه چگونه باید انجیل را تعریف کنند، وجود داشته – آیا باید بگوییم که انجیل صرفاً پیغامی است که گناهکاران از طریق توبه و ایمان به مسیحِ مصلوب از گناه بخشیده می شوند، یا چیزی وسیعتر و گسترده تر می باشد. گاهی اوقات این مکالمات […]

خواسته شده: طرح ریزی کردن و تحریک کردن اعضای کلیسا

توسط Greg Gilbert | 03.04.2019

اگر شما هم مثل اکثریت شبانان، آخرین چیزی که می خواهید بشنوید این است که اعضای کلیسا با تمام وجود و به طور پیوسته بر ضد اتحاد در کلیسا توطئه می چینند، در هر جایگاهی که می نشینند، در هر کلاسی که تعلیم می دهند،در هر رابطه دوستانه ای که دارند، به نظر می رسد […]