آفریقا، انجیل خوشبختی، و مشکل کلیساهای محافظت نشده

توسط Ken Mbugua | 05.09.2019

نمی توان انکار کرد که انجیلِ تغییر شکل یافته به بسیاری از کلیساها در سراسر آفریقا راه یافته، و سردسته همه اینها انجیل خوشبختی می باشد. اما پیش از اینکه به طور مؤثری به مسأله انجیل خوشبختی بپردازیم، باید این سؤال را بپرسیم که چرا بسیاری از کلیساها در آفریقا اجازه داده اند که این […]