پنج دلیل برای اینکه چرا ما شاگرد سازی نمی کنیم (بخش 4)

توسط Barry Cooper | 05.13.2019

در سه مقاله آخر، من چهار دلیل مطرح کردم که چرا با وجود حُکم مسیح به شاگرد سازی کردن، ما شاگرد سازی نمی کنیم. دلیل پنجم و آخر برای شاگرد سازی نکردن که در زیر همه چیزهایی که تا بحال نوشته ام، می جوشد، این است که: اکثر اوقات کلیساهای ما از انجیل عار (شرم) […]

پنج دلیل برای اینکه چرا ما شاگرد سازی نمی کنیم (بخش 3)

توسط Barry Cooper | 05.13.2019

در دو مقاله قبلی، من سه دلیل برای اینکه چرا مسیحیان و کلیساها شاگرد سازی نمی کنند، مطرح کردم. مدّ نظر داشته باشید که من برنامه هایی برای زندگی کاری تنظیم می کنم، اما این مورد بعدی کمی عجیب و غریب است: کلیساهای ما وابسته به برنامه هستند. این یک مَثَل در دنیای مدرن است […]

پنج دلیل برای اینکه چرا ما شاگرد سازی نمی کنیم (بخش دوم)

توسط Barry Cooper | 05.13.2019

دفعه قبلی، ما به دلایل منطقی کتاب مقدس برای شاگرد سازی نگاه کردیم و این سؤال را پرسیدیم، “چرا ما از فرمان خداوند اطاعت نمی کنیم؟” به عقیده من، “فیض کم بها” یکی از مهمترین موارد بود.   دو دلیل دیگر برای اینکه چرا ما شاگرد سازی نمی کنیم اجازه بدهید که من دو دلیل […]

پنج دلیل برای اینکه چرا ما شاگرد سازی نمی کنیم (بخش 1)

توسط Barry Cooper | 05.13.2019

هفت سال پیش، مجله مسیحیت امروز از جان استات خواست که رشد کلیسای انجیلی را ارزیابی کند. این پاسخ او بود: پاسخ این است، “رشدِ بدون عمق”. هیچیک از ما نمی خواهیم که رشد فوق العاده کلیسا را مورد بحث قرار دهیم. اما این رشد به طور گسترده ای، رشد عددی و آماری می باشد. […]