روح القدس، دعا، و موعظه

توسط David Helm | 03.19.2019

در من یک الزامی وجود دارد که در حال رشد است، و آن الزام این است که : امروز نیاز بزرگ کلیسا، کار تازه و ماندگار روح القدس می باشد. این الزام، حداقل برای من، به سادگی مربوط به این نیاز کلیسا نیست که روح القدس بیاید و ما را احیا کند یا قدرت ببخشد. […]