دریافت و ارائۀ انتقاد الهی: تیز کردن یکدیگر با کلامتان

توسط Garret Kell | 05.13.2019

” آهن، آهن را تیز می کند، همچنین مرد روی دوست خود را تیز می سازد.” (امثال 27: 17). انتقاد چیزی است که اکثر ما دوست داریم از آن جلوگیری کنیم. به طور طبیعی می خواهیم زمانیکه اعمال، انگیزه ها یا خدمات روحانی ما زیر میکروسکوپ شخص دیگری قرار می گیرد، از مکالمات دشوار جلوگیری […]

یک نمونه بیانیه در مورد حضور مرتب در کلیسا

توسط Garret Kell | 05.09.2019

یادداشت ویراستار: مطالب زیر بیانیه ای از مشایخ کلیسای باپتیست (تعمیدی) دِل رِی در الکساندریا، VA می باشد. اخیراً آنها “دروس شبانی” را به کار می برند تا به جماعت خود کمک کنند که به خوبی در مورد اهمیت موضوعات کتاب مقدسی که بر زندگی کلیسای آنها تأثیر می گذارد، فکر کنند. این بیانیه اول […]