شما چه زمانی مشاوره را متوقف می کنید؟

توسط Deepak Reju | 05.13.2019

به عنوان یک کشیش یا مشاور، از کجا می دانید که چه زمانی مشاوره را متوقف کنید؟ در حالیکه، برای پایان دادن به مشاوره در حال تصمیم گیری هستید، احتمالاً به یک سری مسائلی برخورد می کنید که راحت نیستند، اینکه همه مشکلات حلّ نشده است. احساس می کنید که نیاز به رشد بیشتری وجود […]

من به عنوان رهبر کلیسا چگونه می توانم به توسعه فرهنگ شاگردی کمک کنم؟

برنامه هفتگی خود را به گونه ای تنظیم کنید که زمانی برای صرف وقت با مسیحیان جوانتر داشته باشید. ( صبحانه و نهار، پیغام بردن، مرور مرتب موعظه ها و غیره). اگر شما یک جماعت تحصیلکرده را رهبری می کنید، برای کتاب دادن به این افراد، از کلیسا درخواست بودجه شبانی کنید. در دفتر خود، […]

شما چه زمانی مشاوره را متوقف می کنید؟

توسط Deepak Reju | 01.27.2019

به عنوان یک کشیش یا مشاور، از کجا می دانید که چه زمانی مشاوره را متوقف کنید؟ در حالیکه، برای پایان دادن به مشاوره در حال تصمیم گیری هستید، احتمالاً به یک سری مسائلی برخورد می کنید که راحت نیستند، اینکه همه مشکلات حلّ نشده است. احساس می کنید که نیاز به رشد بیشتری وجود […]