یک موعظه انجیل محور (با مرکزیت انجیل)، موعظه درخشاننده انجیل می باشد

توسط David King | 03.20.2019

  آیا فیلم پرنسسِ عروس، واجد شرایط فیلم کلاسیک می باشد؟ اگر نکات به یاد ماندنی آن اهمیتی داشته باشد، به طور قطع! یکی از سطرهای کلاسیکی که توسط محبوبه اینیگو مُنتویا بیان شده، کسیکه از اظهار شگفتی مکرّر ویزینی گیج شده بود:” غیر قابل تصور!” نهایتاً مُنتویا پاسخ می دهد که، “تو دائماً از […]