مکالمه ای در مورد احیای مجدد کلیسا

توسط Mark Dever | 05.13.2019

جاناتان: مارک، بیا در مورد احیای مجدد کلیسا صحبت کنیم. برای این منظور، از تو می خواهم که یک تصویری از “قبل و بعد” کلیسای باپتیست (تعمیدی) کَپیتول هیل به من بدهی- یک تصویر فوری از آن زمان، و یک تصویر فوری از زمان حال. مارک: در سال 1993، کشیشی که پیش از من در […]

9 عاملی که باید در انتخاب افراد برای شاگرد سازی در نظر داشته باشیم

توسط Mark Dever | 05.13.2019

دو عضو کلیسا را تصوّر کنید. اجازه بدهید که آنها را باب و بیل بنامیم. باب دانشجوی کتاب مقدس می باشد. او دوست دارد که نظر کتاب مقدس را در مورد همه چیز بداند. اگر از او سؤال کنید، او حتی می تواند اصول تثلیث را هم توضیح دهد. شاید بعضی از اعمالش نشان ندهد […]

“ این کار را نکنید!” چرا شما نباید تأدیب و انضباط کلیسایی را اجرا کنید

توسط Mark Dever | 05.09.2019

“این کار را نکنید.” هنگامیکه کشیشان درمی یابند که تأدیب و انضباط کلیسایی در کتاب مقدس وجود دارد، این اولین چیزی است که من به آنها می گویم. به آنها می گویم، ” این کار را نکنید، حداقل هنوز این کار را نکنید.” چرا چنین توصیه ای می کنم؟ بیایید به این فکر کنیم که […]

منتقل کردن حضار به جایگاه اعضا

توسط Mark Dever | 05.09.2019

یکی از چالشهای عملی که ما کشیشان با آن مواجه می شویم این است که چگونه افراد حاضر در کلیسا را تشویق کنیم تا به عضویت فعال کلیسا درآیند. ما چگونه به افراد کمک کنیم تا ضرورت و خوشی تعلق داشتن به یک جماعت محلی از ایمانداران را درک کنند؟   شش پیشنهاد برای منتقل […]

اگر شما در این فکر هستید که کلیسایی را ترک کنید…

توسط Mark Dever | 05.09.2019

یادداشت ویراستار: مطالب زیر از صفحه 57 کتاب مارک دِوِر، کلیسای سالم چیست؟ می باشد.   پیش از اینکه تصمیم به ترک کردن بگیرید دعا کنید. پیش از آنکه به کلیسای دیگری بروید یا تصمیم بگیرید که به شهر دیگری بروید، اجازه بدهید که کشیش فعلی شما از این فکر شما مطلع شود. از او […]

من چگونه می توانم کلیسای خود را به سوی عضویت معنادار هدایت کنم؟

توسط Mark Dever | 05.09.2019

انجیل را اعلام کنید. در مورد قدوسیت خدا، گناهکار بودن انسان، کفاره نیابتی مسیح و رستاخیز او، و نیاز ما به توبه از گناهانمان و ایمان به مسیح، موعظه کنید. و به وضوح توضیح دهید که افرادی که در محبت نسبت به یکدیگر متعهد نیستند، دلیلی ندارد که فکر کنند در محبت نسبت به خدا […]

چگونه می توانیم یک بحران فرهنگی را سپری کنیم

توسط Mark Dever | 03.20.2019

به نظر می رسد که نظر عمومی در رابطه با ازدواج همجنس گرایان در حال تغییر است، چنانکه قوانین ملتها در این رابطه در حال تغییر است. البته که این فقط یکی از تغییرات در این مجموعه وسیعتر می باشد. به نظر می رسد که دیدگاه آمریکا در رابطه با خانواده، عشق، روابط جنسی به […]

بعضی از پیغامهایی که مردم به اشتباه ادعا می کنند که انجیل است، کدام است؟

توسط Mark Dever | 03.20.2019

پاسخ خدا می خواهد ما را ثروتمند بسازد. امروزه بعضی از واعظان می گویند که خبر خوش این است که خدا می خواهد ما را با پول و متعلقات فراوان برکت بسیار دهد- ما فقط باید بطلبیم! اما انجیل پیغامی درباره برکات روحانی است. (افسسیان 1 : 3): خدا عیسی مسیح را فرستاد که برای […]

به جاهلان، شکّاکان، و گناهکاران موعظه کن

توسط Mark Dever | 03.19.2019

من اغلب اوقات این سؤال را می شنوم که” چطور متنی را در موعظه مشروح به کار ببریم؟” ممکن است پشت این سؤال، فرضیه های سؤال برانگیز بسیاری باشد. ممکن است فرد سؤال کننده موعظه های ” مشروحی” را که شنیده ( یا موعظه شده) به یاد می آورد، که هیچ تفاوتی با درسهای کتاب […]

ذهن من چگونه تغییر کرده است : مرکزیت جماعت

توسط Mark Dever | 03.04.2019

از زمانی که در دبیرستان، مسیحی شدم، نقش جماعت محلی برای من اهمیت داشته است. به یاد دارم اولین تابستانی را که مسیحی شدم، چند ساعتی ( ساعتهای بسیاری ) را در کتابخانه کلیسایم می گذراندم، آماری را در رابطه با تعداد اعضای در حال رشد در کلیسایمان گردآوری می کردم و در جدولی آن […]

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2