4 دلیل برای اینکه باید یک جلسه دعایی منظم و پیوسته به تقویم کلیسای خود اضافه کنید

توسط Brad Wheeler | 05.13.2019

اگر می توانستید یک چیز به تقویم کلیسای خود اضافه کنید، چه چیزی را اضافه می کردید؟ یک جمع زنانه یا صبحانه برای مردان؟ یک سمینار بشارتی؟ گروههای جماعتی؟ یک جلسه شنبه عصر برای افرادی که نمی توانند صبحها در جلسه حاضر شوند؟ یک جلسه مطالعه کتاب مقدس در وسطِ هفته؟ این سؤالی است که […]

چرا موعظه کنیم؟

توسط Brad Wheeler | 03.19.2019

در این هفته ای که گذشت من 25 ساعت از وقت خود را صرف تهیه پیغامی برای یکشنبه صبح کلیسایمان کردم. پیغامی بر پایه اول سموئیل 9-11، شاید بهتر باشد که اسم آن را موعظه بگذاریم. در طول این موعظه من کلّ متن را خواندم، و بعد 40 دقیقه صرف توضیح دادن مفهوم آن کردم […]