موعظه انجیل در مراسم تشییع جنازه

توسط Brian Croft | 03.20.2019

  مفیدترین توصیه ای که تابحال در یافت کردم، در رابطه با موعظه در مراسم تشییع جنازه فردی که نمی شناسم، این بود که: ” آنها را به سوی بهشت (آسمان) موعظه نکن. آنها را به سوی جهنم موعظه نکن. فقط انجیل را برای افراد حاضر در جلسه موعظه کن.” با این قاعده ما تکلیف […]