یاد بگیر که به عنوان یک واعظ، خودت باشی: از طرف شخصی که خودش هم سعی در انجام این کار دارد

وقتیکه فیلیپ بروکز در تعریف مشهور خود از موعظه کردن، اینطور عنوان کرد که موعظه ” ابلاغ حقیقت از طریق شخصیت” می باشد، من معتقدم که او در مورد شخصیت خودتان صحبت می کرد، نه کس دیگری. برای من مدت زمانی طول کشید، اما احساس می کنم که بالاخره یاد گرفتم که بر روی سکوی […]