هیچ کاربردی نیست؟ پس شما موعظه نکرده اید.

آیا تابحال شده که در کلاس درس بنشینید و نفهمید که قضیه چه بود؟ من به طور واضح چنین احساسی را به یاد می آورم، زمانیکه در کالج با احتمالات ریاضی در کشمکش بودم. این درس به گونه ای به ما آموخته شد که انگار کاربرد قواعد آن به خودی خود قابل مشاهده بود. شاید […]