موعظه مشروح

پیدا کردن نکته یک عبارت

مقالات
03.19.2019

” من چگونه نکته مربوط به یک متن کتاب مقدسی را پیدا کنم؟

این سؤالی است که اغلب اوقات از گروههای کوچک مطالعات کتاب مقدس و رهبران دانش آموزان در کلیسایی که خدمت می کنم، می شنوم. و هیچ چیز به اندازه گفتن اینکه من یک فرمول جادویی دارم، مرا خوشحال نمی کند، فرمولی که مستقیماً آنها را از متن به نکته مربوط به آن یا بهتر است بگوییم، به سوی کاربرد مربوطه می برد.

من چنین فرمول جادویی ندارم.

به هر حال، من فکر می کنم که چیزهایی هست که می توانید امتحان کنید و آنها را در متن خود پیدا کنید، مهم نیست که در کدام قسمت از کتاب مقدس هستید، این چیزها به شما کمک می کند که نکته را پیدا کنید.

 

  1. ساختارها و تأکیدها

اول، به ساختار و تأکید عبارت توجه کنید. من دوست دارم با ساختار شروع کنم، یا اینکه چطور عبارتِ من به بخشهای متفاوتی از آیاتی تقسیم می شود که با هم کار می کند.

البته که نحوه پیدا کردن ساختار، کمی مربوط به نوع متن می شود. اگر من به یک روایت نگاه می کنم، طرح و نقشه و شخصیتها، سودمند است، من به دنبال محیط، اوج، و راه حل می گردم. اگر به یک موعظه ( سخنرانی) یا نامه ( رساله) نگاه می کنم، به دنبال جریان نظرات با یک نکته منطقی می گردم. اگر به شعر نگاه می کنم، سعی خواهم کرد که بندهای ( قطعه ها) مختلف را شناسایی کنم و آنها را خلاصه کنم.

و مهم نیست که در کدام بخش از کتاب مقدس هستم، من همیشه، همیشه، به دنبال کلمات و نظرات تکرار شده می گردم. یک ترجمه لفظ به لفظ در اینجا به شما کمک می کند. سؤال تشخیصی که دوست دارم در اینجا استفاده کنم این است: ” نویسنده چگونه این عبارت را تنظیم کرده است؟” و وقتیکه شروع کردم به طراحی کردن یک ساختار، از خودم می پرسم که چه تأکیدی توسط این ساختار آشکار می شود.

 

  1. زمینه

دوم، به زمینه توجه کن. هیچ عبارتی در کتاب مقدس به تنهایی وجود ندارد. بلکه، هر متنی، بخشی از یک مباحثه، داستان، یا مجموعه ای از عبارات است که به طور هدفمند توسط نویسنده تنظیم شده است.

مهم است که چه چیزی قبل از عبارت من می آید و چه چیزی بعد از آن می آید، و به من کمک می کند که درک کنم چه چیزی در عبارتم می باشد. ممکن است کمک کند که موضوعی را که نویسنده به آن اشاره می کند، تشخیص دهم. ممکن است کمک کند که یک بخش وسیعتری را در کتابم ببینم. ممکن است که یک تصحیح مفیدی را فراهم کند، برای چیزی که من در عبارتم آن را اشتباه می خواندم. حتی ممکن است کمک کند که شرایط تاریخی شنوندگان اولیه را درک کنم.

زمینه، کلید است. سؤال تشخیصی من این است: ” چرا نویسنده این عبارت را در اینجا، در این نقطه از کتاب، قرار داده است؟”

 

  1. عنوان( موضوع) کتاب

با توجه به آنچه که در مورد زمینه عنوان کردم، این فقط زمانی منطقی به نظر می رسد که تمرکز خود را از جزئیات برداشته و در مورد کتاب مربوطه سؤال کنیم. برنامه نویسنده برای این کتاب چیست؟

البته که کمی کار می برد تا واقعاً عنوان ( موضوع)کلّ یک کتاب را درک کنیم. با وجود این، من فکر می کنم که این قدم مهمی برای پرسیدن این سؤال است: ” عبارت من چگونه- و به طور خاص، آن تأکیدهایی که در ساختار پیدا کردم- با این عنوان ( موضوع) بزرگترِ کلّ کتاب ارتباط پیدا می کند؟”

 

  1. اندیشه های الهیاتی

در لوقا 24 : 13 – 49، عیسی تعلیم می دهد که تمام نکات آیات کتاب مقدس مربوط به مرگ او و قیامش، و آنچه از این انجیل حاصل می شود، همه مربوط به توبه و بخشش گناهان است. بدون درک این مطلب، ما با این ریسک مواجه هستیم که یک عبارت را فقط مبنی بر اصول اخلاقی تفسیر کنیم یا به نحوی آن را از انجیل جدا کنیم.

بنابراین مهم است که از همه ابزارهای الهیات استفاده کنیم ( مخصوصاً الهیات کتاب مقدسی) که بپرسیم: ” عبارت من چگونه با انجیل ارتباط پیدا می کند؟” البته که راههای زیادی وجود دارد که این کار را به شکل بدی انجام دهیم. پس مهم است که ارتباط مشروع و درستی بین متن خود و انجیل برقرار کنیم.

 

  1. ترکیب کردن

وقتی کار خود را با ساختار، زمینه، عنوان کتاب، و الهیات تمام کردید، زمان آن است که شروع کنید به ترکیب کردن. حتی اگر عنوان ( موضوع ) عبارت، یا نظر و ایده بزرگ را نکته اصلی بدانید،همچنان مهم است که این قدم آخر را بردارید. سؤالی که من دوست دارم از خودم بپرسم این است: ” نویسنده سعی دارد به شنوندگان اولیه خود چه چیزی را تعلیم دهد؟” او چه می گوید؟ نکته اصلی او چیست؟

با خودت شوخی نکن: این فرایند آسانی نیست. برای من این کار نیاز به یک یا دو ساعت کار دارد تا بتوانم مطلبی را برای یک گروه کوچک آماده کنم- و احتمالاً 12 ساعت کار برای تهیه یک موعظه! اما با هر مقدار زمانی که دارید، من فکر می کنم سودمند است که به این طریق کار کنید.

البته که وقتی شما نظر و ایده اصلی را تشخیص دادید، همچنان لازم است که به کاربرد آن هم فکر کنید.

وقتی بر روی متنی کار می کنید، اینجا جایی است که من شروع می کنم:

  1. نویسنده چگونه این عبارت را تنظیم کرده است؟
  2. چرا نویسنده این عبارت را در اینجا، در این نقطه از کتاب، قرار داده است؟
  3. عبارت من چگونه با عنوان( موضوع) کلّ کتاب ارتباط پیدا می کند؟
  4. عبارت من چگونه با انجیل ارتباط پیدا می کند؟
  5. نویسنده سعی دارد به شنوندگان اولیه خود چه تعلیمی بدهد؟

 

برای آگاهی بیشتر در این فرایند، به کتاب دیوید هِلم نگاهی بیندازید، موعظه مشروح: ما امروزه چگونه کلام خدا را صحبت می کنیم. ( راه صلیب، نزدیک آوریل 2014)