رهبری

مهمترین کارهایی که یک کشیش جوان باید انجام دهد، چیست؟

پاسخها
05.13.2019
  1. کلام را موعظه کند. تنها کار مهمی که یک کشیش جوان باید انجام دهد این است که کلام خدا را موعظه کند. همه چیز از اینجا آغاز می شود. کلام خداست که گناهکاران را به سوی ایمان هدایت می کند و مقدسین را تقدیس می کند. (اول تسالونیکیان 1 : 5 ؛ یوحنا 17 : 17). کلام خداست که سلامتی و رشد و تغییر الهی (دینداری) می آورد. ( اول تسالونیکیان 2 : 13) بنابراین اولین اولویت یک کشیش جوان باید موعظه مشروح وفادارانه کلام خدا باشد.
  2. مردم را محبت کند. کشیش باید اعضایش را محبت کند. باید در میان آنها زندگی کند، مراقب آنها باشد و به آنها توجه کند، آنها را خدمت کند، تشویق کند، آنها را تحمّل کند، خودش را وقف آنها کند. بخصوص مهم است که یک کشیش در ابتدای خدمت خود، اعضایش را با سخاوتمندی و دلسوزی محبت کند تا آنها یاد بگیرند که به او اعتماد کنند. بدون این اعتمادی که از محبت می آید، ممکن نیست که آنها از هدایت و رهبری او پیروی کنند.
  3. نبردها را حکیمانه انتخاب کند. هر مشکل و مسأله ای ارزش جنگیدن ندارد. یک کشیش جوان باید کاری کند که به طور واضح احساس کند که چه چیزی از همه مهمتر است و باید بر چیزهایی پافشاری کند که واقعاً مهم است.
  4. به مدت طولانی با شرافت رفتار کند. انتظار نداشته باشید که همه چیز در طول یک شب عوض شود. طوری برنامه ریزی کنید که در آنجا ساکن شوید و در طولانی مدت برای ایجاد تغییر، تلاش کنید. صبورانه تعلیم دهید و اعضای خود را شاگرد سازی کنید.

خودتان را متعهد کنید به اینکه به مدت طولانی آنها را خدمت کنید و دعا کنید که خداوند در وقت خودش ثمر بیاورد.