تأدیب و انضباط

22 اشتباهی که کشیشان در اجرای تأدیب و انضباط کلیسایی مرتکب می شوند

مقالات
05.09.2019

گاهی اوقات کشیشان در رابطه با تأدیب و انضباط کلیسایی مرتکب اشتباهات زیر می شوند.

 1. آنها در تعلیم دادن مفهوم تأدیب و انضباط کلیسایی و دلیل اجرای آن، به جماعت خود کوتاهی می کنند.
 2. آنها در اجرای عضویت معنادار کوتاهی می کنند، که شامل (1) تعلیم دادن اینکه عضویت مستلزم چه چیزهایی است، پیش از اینکه مردم عضو شوند؛ (2) تشویق کردن حضار موقتی به عضو شدن؛ (3) با احتیاط مصاحبه کردن با هر کسی که می خواهد عضو شود؛ (4) نظارت داشتن مرتب و منظم بر کلّ گلّه؛ و (5) ایجاد یک لیست به روز شده، که به درستی نشان دهد که چه کسی به طور هفتگی در جمع حاضر می شود.
 3. آنها در تعلیم دادن جماعت درباره گرویدن بر اساس کتاب مقدس، مخصوصاً نیاز به توبه، کوتاهی می کنند.
 4. آنها در تعلیم دادن اعضای جدید به احتمالِ اجرای تأدیب و انضباط کلیسایی، و اینکه استعفای انحصاری امکانپذیر نمی باشد، کوتاهی می کنند.
 5. آنها در تهیه مدارک عمومی کلیسا ( آیین نامه ها، اساسنامه، مقالاتی که شخصیت حقوقی کلیسا را تأیید می کند و غیره) که به روش اجرای تأدیب و انضباط کلیسایی اشاره می کند، کوتاهی می کنند، در نتیجه کلیسا را در معرض خطر قانونی قرار می دهند.
 6. آنها با توجه به موقعیت، در دنبال کردن قدمهای ذکر شده در متی 18 یا اول قرنتیان 5 کوتاهی می کنند. به عنوان نمونه در شرایط متی 18، آنها در شروع این مراحل با برخورد محرمانه و خصوصی با گناه، کوتاهی می کنند.
 7. آنها در مورد سرعت حرکت تأدیب و انضباط رسمی به اشتباه قضاوت می کنند، به این طریق که یا پای شخص را می کشند(به زور عمل می کنند) یا در قضاوت و داوری عجله می کنند.
 8. آنها در تعلیم و توضیح مناسب و کافی درباره علّت ضرورت یک عمل خاص تأدیبی به جماعت، کوتاهی می کنند.
 9. آنها جزئیات زیادی درباره یک گناه خاصی که مورد تأدیب قرار می گیرد، به جماعت می دهند، و با این کار، اعضای خانواده آن شخص را پریشان کرده و باعث می شوند که گوسفندان ضعیفتر لغزش بخورند.
 10. آنها مراحل تأدیب و انضباط کلیسایی را کاملاً به عنوان یک مرحله قانونی اجرا می کنند، بدون توجه به شبانی کردنِ قلب شخصی که توبه نکرده است.
 11. آنها به تفاوت میان انواع گناهکاران توجه کمی دارند و پیش از آنکه وارد مراحل بعدی تأدیب شوند، توجهی ندارند که این موضوع چگونه می تواند بر طول مدتی که کلیسا این نوع گناه را در میان خود تحمّل می کند، تأثیر بگذارد. ( به اول تسالونیکیان 5 : 14 نگاه کنید).
 12. آنها فراموش می کنند که خودشان هم با رحمتی زندگی می کنند که انجیل فراهم می کند، بنابراین تأدیب را با حالت عدالت شخصی اجرا می کنند. اشتباهات دیگر به دنبال آن می آید، از جمله لحن صدای بسیار سختگیرانه و سرد و رسمی.
 13. آنها در محبت کردن حقیقی به گناهکار کوتاهی می کنند… با التماس نکردن در حضور خدا برای توبه این شخص.
 14. آنها چیزهای خیلی زیادی از فتیله نیم سوخته یا نی خُرد شده می خواهند. به عبارت دیگر، شرایط آنها برای توبه، برای کسیکه عمیقاً برده و اسیر گناه شده، بسیار سنگین و دشوار است.
 15. آنها در تعلیم دادن درست و مناسبِ طرز رفتار جماعت با گناهکار توبه نکرده کوتاهی می کنند، از جمله اینکه در موقعیتهای اجتماعی چگونه با این شخص برخورد کنند و چگونه او را به توبه ترغیب کنند.
 16. آنها در دعوت از شخص مورد تأدیب به ادامه حضور در جلسات کلیسایی، برای شنیدن کلام خدا، کوتاهی می کنند ( با فرض اینکه هیچ تهدیدی برای آسیب جنایی وجود ندارد). همچنین، آنها به کلیسا اطلاع نمی دهند که همه باید امیدوار باشند که شخص مورد تأدیب به حضور خود در کلیسا ادامه دهد.
 17. آنها مسئولیت هدایت مراحل تأدیب را کاملاً بر روی شانه های یک نفر قرار می دهند، کشیش ارشد؛ در نتیجه، افراد در کلیسا وسوسه می شوند که کشیش ارشد را متهم به کینه جویی شخصی کنند.
 18. آنها در وارد کردن مشایخ کافی به زندگی جماعت کوتاهی می کنند، در نتیجه مشایخ از موقعیت و شرایط گوسفندان بیخبر هستند. این کوتاهی در تأدیب و انضباط شکل دهنده به طور اجتناب ناپذیری توانایی کلیسا را در انجام تأدیب و انضباط تصحیح کننده کاهش می دهد.
 19. آنها در تعلیم کلام خدا به صورت هفتگی کوتاهی می کنند.
 20. آنها اجازه می دهند که جماعت به مسأله تأدیب و انضباط، با روح اشتباهی درباره کیفر و جزا نگاه کنند، به جای اینکه آنرا اشتیاق محبت آمیز برای هشدار دادن به گناهکار توبه نکرده، درباره کیفر و جزای نهایی خدا در آینده بدانند.
 21. آنها تأدیب و انضباط را بر پایه مسائل غیر کتاب مقدسی به کار می برند. ( بازی با کارت، رقصیدن، و غیره).
 22. آنها تأدیب و انضباط را برای هر دلیلی غیر از خیرّیت شخص، خیرّیت کلیسا، خیرّیت جماعت ناظر، و جلال مسیح به کار می برند.

 

یادداشت ویراستار: اینها از ضمیمه کتاب جاناتان لی مَن می باشد، عضویت کلیسا: دنیا از کجا می داند که چه کسی عیسی را نشان می دهد.