یک موعظه انجیل محور (با مرکزیت انجیل)، موعظه درخشاننده انجیل می باشد

مقالات
03.20.2019

 

آیا فیلم پرنسسِ عروس، واجد شرایط فیلم کلاسیک می باشد؟ اگر نکات به یاد ماندنی آن اهمیتی داشته باشد، به طور قطع! یکی از سطرهای کلاسیکی که توسط محبوبه اینیگو مُنتویا بیان شده، کسیکه از اظهار شگفتی مکرّر ویزینی گیج شده بود:” غیر قابل تصور!” نهایتاً مُنتویا پاسخ می دهد که، “تو دائماً از این کلمه استفاده می کنی. فکر نمی کنم که این کلمه همان مفهومی را داشته باشد که تو فکر می کنی.”

وقتی من توصیف موعظه” انجیل محور” را که بسیار تکرار شده، مورد توجه قرار می دهم،صدای اینیگو مُنتویا را می شنوم. ما پیوسته از این کلمه استفاده می کنیم، و من فکر نمی کنم که همان مفهومی را داشته باشد که ما فکر می کنیم. پس بیایید با هم آن را بررسی کنیم.

 

تکذیبهایی در رابطه با موعظه انجیل محور

لیست کوتاهی از تکذیبها کمک می کند که حریمهای درک خود را تیز کنیم:

  • ما باید این مسأله را تکذیب کنیم که موعظه ای صرفاً به خاطر اینکه بر پایه کتاب مقدس می باشد، انجیل محور است. راه بد و اشتباهی برای موعظه کتاب مقدس وجود دارد- حتی اگر آیه به آیه باشد، حتی بخشهایی که مربوط به عیسی می باشد. کاهنان و لاویان، استادان آیات کتاب مقدس بودند، با اینحال عیسی آنها را توبیخ کرد، چون شهادت کتاب مقدس به مرکزیت مسیح را از دست داده بودند (یوحنا 5 : 39 – 40).
  • ما باید این مسأله را تکذیب کنیم که موعظه ای صرفاً به خاطر اینکه مردم را با فیض تسلّی می دهد، انجیل محور است. فیض انجیل نه تنها تسلّی می دهد، بلکه وادار می کند. عادل می شمارد و تقدیس می کند. ما را در وجوه خبری ثابت قدم می کند و با وجوه امری رشد می دهد: تو بخشیده شدی، اکنون برو و دیگر گناه نکن.
  • ما باید این مسأله را تکذیب کنیم که موعظه ای صرفاً به خاطر اینکه مرجعی از مرگ عیسی و رستاخیز برای گناهکاران را عنوان می کند، انجیل محور است. قطعاً مرگ عیسی و رستاخیز او برای گناهکاران، مرکز پیغام انجیل است. ( اول قرنتیان 15 : 1 – 4) اما مطرح کردن خلاصه ای اجباری از این پیغام، همچون موردی که در لیست ما باید مطرح شود یا یک پانوشت اجباری می باشد- قطعاً منظور ما از موعظه انجیل محور، چنین چیزی نیست.

 

تصویری از مرکزیت انجیل

کلمه “مرکزیت (محوریت)” در گیجی و سرگردانی ما مقصّر است. کلمه “مرکزیت” برای موعظه خبر خوش عیسی دقیقاً چه مفهومی دارد؟ اجازه بدهید که من تصویری را به شما پیشنهاد کنم. ما باید این اشتیاق را داشته باشیم که انجیل، محور و مرکز موعظه های ما باشد، همانطور که خورشید مرکز منظومه شمسی ماست. در منظومه شمسی ما، همه چیز به دور خورشید می چرخد و توسط آن روشن شده و گرم می شود. جِرم بسیار بزرگ خورشید، کشش گرایشی ایجاد می کند که کلّ سیستم را در کنار هم نگه می دارد. اشعه نور و گرمای خورشید به هر ماده ای در مدار آن می رسد.

بنابراین در رابطه با انجیل در موعظه های ما هم باید به همین شکل باشد. مسیح نجات دهنده، خورشید است و کتاب مقدس منظومه شمسی می باشد. هر عبارتی، هر تعلیمی، هر موضوعی- همه به دور مدار کارِ نجات دهنده عیسی می چرخد. زندگی، مرگ و رستاخیز عیسی، کلّ مکاشفه عیسی را روشن و گرم می کند، همانطور که مردمی را که روی نیمکتها نشسته اند و همچنین خودِ واعظ را گرم و روشن می کند. به همان میزانی که یک موعظه این واقعیتها را منعکس می کند، به همان میزان آن موعظه بر محوریت انجیل می باشد.

در یک موعظه انجیل محور، انجیل مانند خورشید است، هر تراشه ای که در موعظه موجود می باشد را به سوی مدار خود می کِشد، بر روی همه آنها نور و گرما می تاباند. یک موعظه انجیل محور، یک موعظه درخشاننده انجیل می باشد.

 

سؤالاتی برای تشخیص دادن

مقایسه موعظه با منظومه شمسی با مرکزیت خورشید به تصورات ما کمک می کند، اما ما نیاز داریم که کمی عملی تر به این مسأله نگاه کنیم. آیا راهی وجود دارد که بدانیم تا چه میزانی موعظه ما بر مرکزیت انجیل بوده است؟ آنچه در زیر عنوان شده، سه سؤال مشخص کننده می باشد که به ما کمک می کند تا موعظه های خود را ارزیابی کنیم. قطعاً این سؤالات تأییدهایی هستند که در تضاد با تکذیبهایی می باشد که جلوتر مطرح شد.

  1. آیا انجیل، همچون خورشید بر متن موعظه درخشید؟

نکته اصلی متن در زیر نور انجیل (با علمِ بر انجیل) اعلام شد. اگر چه مربوط به خلقت، جنسّیت، عهد، معبد، قربانی، قدوسیت، داوری، برکت، لعنت، خلوص و پاکی، دعا، ازدواج، تجرّد، اتحاد، عدالت، مأموریت، پدر، روح، هر چه که باشد- نکته اصلی متن با درک واضحی از این مسأله موعظه شد که چطور مرگ و رستاخیز عیسی آن را به تحقق رساند یا آن را از نو شکل داد یا آن را ممکن ساخت یا به آن قدرت بخشید. به طور خلاصه، نکته اصلی متن در رابطه شفاف و واضحی با کار نجات دهنده عیسی دیده شد. هیچ موعظه انجیل محور حقیقی مورد تأیید کنیسه یا مسجد نخواهد بود.

2) آیا انجیل، همچون خورشید بر زندگی شنوندگان درخشید؟

انجیل نه تنها نکته متن را روشن می سازد، بلکه زندگی شنوندگان را هم روشن می کند. مرکزیت انجیل، هم بر تفسیر و هم بر کاربرد درخشید. از مردم دعوت شد که در زندگی خود به انجیل پاسخ دهند. در زیر نور فیض خدا در مسیح، از غیر ایمانداران درخواست کردند که توبه کرده و ایمان آورند و نجات یابند. در زیر نور فیض خدا در مسیح، ایمانداران تشویق شدند که جسم کهنه خود را خارج کرده، در ذهن خود تازه شوند و جسم تازه را بپوشند. نور تبدیل کننده فیض در موعظه انجیل محور حقیقی می درخشد. وجوه امری انجیل از وجوه خبری انجیل بر می خیزد و هیچیک نباید نادیده گرفته شود.

3) آیا انجیل، همچون خورشید بر قلب واعظ درخشید؟

با احترام از انجیل نام بردن، خیلی بهتر از این است که هیچ ذکری از انجیل به میان نیاید. به هر حال، در یک موعظه انجیل محور حقیقی، خودِ واعظ تحت تأثیر مفاهیم انجیل موجود در متن قرار می گیرد. او خودش نور خورشید را دیده و گرمای آن را احساس کرده و به این ترتیب در مقابل جماعت می ایستد و خود را کمتر مانند پلوتون و بیشتر مانند عطارد احساس می کند. او خودش در مسیح خوشحال است. در نتیجه، خواسته و اشتیاق واعظ برای پیوستن جماعت به این خوشی، خالصانه می باشد. او انجیل را نه به عنوان چیزی که باید دفن شود، بلکه به عنوان سر خط اخبار اعلام می کند!

 

غیر قابل تصور!

این موعظه انجیل محور به بهترین شکل است: موعظه کردن به طریقی که انجیل همچون خورشید از متن بدرخشد، بر شنوندگان و بر واعظ. تنها مسأله غیر قابل تصور این است که انجیل محوری به شکلی کمتر از این تعریف شود. بنابراین در مورد تکذیبها اندیشه کرده و آنها را مورد سنجش قرار دهید. عوامل مشخص کننده را به کار ببرید. و یاد بگیرید که انجیل را همچون طلوع کردن خورشید ” خروجش از کرانه آسمان است و مدارش تا به کرانۀ دیگر؛ و هیچ چیز از حرارتش مستور نیست” (مزامیر 19 : 6) موعظه کنید. موعظه انجیل محور، موعظه درخشاننده انجیل است.