یادداشتهای نه نشانه : مأموریتهای مسیونری مأموریتهای مسیونری: افزودنِ حکمت به غیرت: پاییز 2015

مقالات
05.13.2019

یادداشت ویراستار

جاناتان لی مَن

یادداشتهای نُه نشانه

 

خواندگی به شکلِ صلیب

نوشته: تیم کی سی

یادداشتهای نُه نشانه

 

نُه نشانه مأموریتهای مسیونری سالم

نوشته : جی.مَک استایلز

یادداشتهای نُه نشانه

 

4 عملِ کلیسای مأموریت بزرگ

نوشته: مارک دِوِر

یادداشتهای نُه نشانه

 

7 چیزی که کلیسای شما نباید در مأموریتهای مسیونری انجام دهد

نوشته: زِین پرَت

یادداشتهای نُه نشانه

 

سه راه برای متصل کردن مأموریتهای مسیونری جهانی به رژیم غذایی موعظات خود

نوشته: مَت مَسون

 

مأموریتهای مسیونری: اتفاقی که برای کلیسای محلی افتاد؟

تقاضایی برای میانه روی انجیل در مأموریتهای مسیونری

نوشته: آبری سِکوئِرا / یادداشتهای نُه نشانه: مأموریتهای مسیونری: افزودنِ حکمت به غیرت/ 12.21.2015

بخش 1: وسواس بودن نسبت به اعداد   بخش 2: بیش از اندازه متحیر شدن از “مسائل ماوراء الطبیعه”    بخش 3: اشتیاق بیش از اندازه برای توجه کردن به زمینه **** بخش 1: با وسواس بودن نسبت به اعداد، من احساس می کنم که بیش از هزاران مکالمه داشته ام. در سالهایی که در ایالات متحده زندگی می کردم، اغلب اوقات ایمانداران با من ملاقات می کردند، و وقتی متوجه می شدند که من اهل هند هستم، می پرسیدند: (…)

 

آفریقا، انجیل خوشبختی، و مشکل کلیساهای محافظت نشده

نوشته: کِن ام بوگوآ / یادداشتهای نُه نشانه: مأموریتهای مسیونری: افزودنِ حکمت به غیرت / 12.02.2015

امروزه مسیونرهایی که در قسمتهای بشارت یافته آفریقا کار می کنند، با جامعه ای مواجه شده اند که به ضدّ انجیل واکسینه شده است. پس ما باید چه کار کنیم؟

 

کلیساشناسی بد شما به ما آسیب می رساند

نوشته: مارک کولینز / یادداشتهای نُه نشانه: مأموریتهای مسیونری: افزودنِ حکمت به غیرت/ 12.21.2015

وقتیکه شما مسیونرها را می فرستید و وقتیکه برای انجام این کار با دیگران شراکت می کنید، شما تعالیم و اصول کلیسا را صادر می کنید. متأسفانه، بسیاری از اوقات ما تعالیم و اصول بد و غیر کتاب مقدسی را صادر می کنیم.

 

از فرستادن مسیونرها دست نگه دارید: چرا بیشتر همیشه بهتر نیست

نوشته: استیو جِنینگز  / یادداشتهای نُه نشانه: مأموریتهای مسیونری: افزودنِ حکمت به غیرت / 12.18.2015

کارگر کم است و محصول بسیار. اما به این معنا نیست که هر کارگری می تواند این کار را انجام دهد.

 

7 چیزی که کلیسای شما نباید در مأموریتهای مسیونری انجام دهد

نوشته: زِین پرَت/ یادداشتهای نُه نشانه: مأموریتهای مسیونری: افزودنِ حکمت به غیرت/ 12.21.2015

تکنولوژی و حمل و نقل مدرن، روابط مستقیم با کشورهای دیگر را بسیار آسانتر کرده است. اما درست به همان اندازه که اهمیت دارد که تصمیم بگیریم چه کار بکنیم، این مسأله هم اهمیت دارد که تصمیم بگیریم چه کار نکنیم.

 

مأموریتهای مسیونری: کمک به کلیساها برای پیدا کردن راهشان

نُه نشانه مأموریتهای مسیونری سالم

نوشته: جی. مَک استایلز/ یادداشتهای نُه نشانه: مأموریتهای مسیونری: افزودنِ حکمت به غیرت/ 11.18.2015

بهترین کاری که می توانید برای مسیونرها انجام دهید، این است که از سلامت کلیسای خود مطمئن شوید. آنها نمی توانند در آنجا کاری انجام دهند، اگر کلیسایشان در اینجا ناسالم باشد.

 

4 عملِ کلیسای مأموریت بزرگ

نوشته: مارک دِوِر/ یادداشتهای نه نشانه: مأموریتهای مسیونری: افزودن حکمت به غیرت/ 12.21.2015

اکثر اوقات، یک حس رقابت کننده عجیب و غریبی، نشاندهنده کلیساهای انجیلی می باشد. اما کلیسایی با مأموریت بزرگ، با کلیساهای دیگری که انجیل را موعظه می کنند، رقابت نمی کند.

 

5 طریقی که کلیسای شما می تواند در مأموریتهای مسیونری جهانی که فردا آغاز می شود، شرکت کند.

نوشته: دی. پلَت،  پی.آکین / یادداشتهای نه نشانه: مأموریتهای مسیونری: افزودن حکمت به غیرت/ 12.21.2015

2.8 میلیارد نفر دسترسی اندک یا هیچ دسترسی به انجیل ندارند. از فردا، در این رابطه چه کاری می توانیم انجام دهیم؟  

 

چه اتفاقی می افتد اگر شما بهترین افراد خود را بفرستید؟

نوشته: استیو جِنینگز/ یادداشتهای نه نشانه: مأموریتهای مسیونری: افزودن حکمت به غیرت/ 12.21.2015

فرستادن بهترین افراد خود به این معناست که کلیساهای سالم و جدید بنا می شود، و جماعت شما بالغ می شود.

 

مأموریت بزرگ: توسط کلیساها و برای کلیساها تحقّق می یابد

نوشته: رِیان کینگ/ یادداشتهای نه نشانه: مأموریتهای مسیونری: افزودن حکمت به غیرت/ 12.21.2015

اساساً، کاربرد فردگرایانه مأموریت بزرگ بیشتر حاصلِ فرهنگ غربی ماست تا کلام خدا.

 

سه راه برای متصل کردن مأموریتهای مسیونری جهانی به رژیم غذایی موعظات خود

نوشته: مَت مَسون/ یادداشتهای نه نشانه: مأموریتهای مسیونری: افزودن حکمت به غیرت / 12.10.2015

ما کتاب مقدسِ مأموریت بزرگ را داریم و نجات دهندۀ مأموریت بزرگ را خدمت می کنیم، کسیکه به جهان آمد تا گمشدگان را بجوید و نجات دهد.

 

مأموریتهای مسیونری و افراد مسیحی

کسب و کار خود را به کشورهای دیگر ببرید- آشنایی با کسب و کار برای مأموریتهای مسیونری

نوشته: اَندی جانسون/ یادداشتهای نه نشانه: مأموریتهای مسیونری: افزودن حکمت به غیرت/ 12.16.2015

ممکن است عطایا و استعدادهای شغلیِ عادی و روزمره شما، برای جماعتی در مالزی یا لندن یا استانبول یا دُبی، یک گنجینه باشد.

 

خواندگی به شکلِ صلیب

نوشته: تیم کی سی/ یادداشتهای نه نشانه: مأموریتهای مسیونری: افزودن حکمت به غیرت/ 12.21.2015

خواندگی “مسیونری” در مورد این نیست که ما برویم، بلکه بیشتر در مورد پیروی کردن از بیداری درخشان پادشاه قیام کرده مان می باشد.

 

آیا هر مسیحی یک مسیونر است؟

نوشته: کِن کاروتِرز/ یادداشتهای نه نشانه: مأموریتهای مسیونری: افزودن حکمت به غیرت/ 12.07.2015

آیا هر مسیحی یک “مسیونر” است؟ به نظر می رسد که پاسخگویی به این سؤال آسان نیست.

 

جلسات تک نفره با معاون اجرایی هیئت مسیونری بین المللی

نوشته: نه نشانه، اس.تراگِر / یادداشتهای نه نشانه: مأموریتهای مسیونری: افزودن حکمت به غیرت/ 12.21.2015

در چند سال گذشته، تغییرات زیادی در IMB  به وجود آمده است. در این رابطه، نه نشانه با سباستیَن  تراگِر صحبت کرده است.

 

مجموعه ای از مرور کتابهایی درباره کلیسا در چین

مروری از : اِریک بیچ/ یادداشتهای نه نشانه: مأموریتهای مسیونری: افزودن حکمت به غیرت/ 12.21.2015

این مجموعه ای از مرور خلاصه ای از چند کتاب درباره کلیسای مسیحی در چین، در طول قرنها می باشد.

 

مرور کتاب: انجیل سه بُعدی: خدمت روحانی در رابطه با احساس گناه، شرم، و فرهنگ ترس، نوشته: جِیسون جورجز

مروری از : جِرِمی یانگ/ یادداشتهای نه نشانه: مأموریتهای مسیونری: افزودن حکمت به غیرت/ 12.21.2015

جیسون جورج، انجیل سه بعدی: خدمت روحانی در رابطه با احساس گناه، شرم، و فرهنگ ترس. انجیل سه بعدی، 2014، 82 صفحه. 8.99 $ . من کشیشی هستم که در فرهنگ احترام(آبرو) – شرم  بزرگ شده ام، پس عنوانِ انجیل سه بعدی: خدمت روحانی در رابطه با احساس گناه، شرم، و فرهنگ ترس، توجه مرا به خود جلب کرد. نویسنده آن، جِیسون جورجز ( M.Div., Talbot) نه سال زندگی کرد در میانه {…}

 

مرور کتاب: دفاع از نیابت: مقاله ای درباره کفاره از نوشته های پولس، نوشته : سیمون گَدِرکُل

مروری از : سَم عِمادی/ یادداشتهای نه نشانه: مأموریتهای مسیونری: افزودن حکمت به غیرت/ 12.21.2015

با کتاب دفاع از نیابت، سیمون گَدِرکُل یک نوشته گیرا، غنی و روشن درباره نیابت از اول قرنتیان 15 و رومیان 5 ارائه داده است.