الهیات کتاب مقدسی

چگونه الهیات کتاب مقدسی کلیساها را حفاظت و راهنمایی می کند؟

مقالات
03.19.2019

الهیات کتاب مقدسی راهی برای خواندن کتاب مقدس است. یک تفسیر (بیان معانی متون) است. این مسأله را می پذیرد که نویسندگان بسیار آیات کتاب مقدس و کتابهای مختلف آن، همه یک داستان را توسط یک نویسنده الهی بیان می کنند- درباره مسیح.

آیا کمی آکادمیک (ادبی) به نظر می رسد؟ همینطور است، اما…

انضباط الهیات کتاب مقدسی برای حفاظت و راهنمایی کلیسایتان ضروری است. الهیات کتاب مقدسی از کلیساها در برابر داستانهای دروغین و راههای اشتباه محافظت می کند. کلیسا را به سوی موعظه بهتر، اعمال بهتر، راههای بهتر هدایت می کند.

 

الهیات کتاب مقدسی به عنوان نگهبان کلیسا

یک لحظه به آزادیخواهی (لیبرالیسم) الهیاتی فکر کنید. این مسئله روایت نجات به عنوان کار خدا برای غالب آمدن را از نو طراحی می کند، همچون، ناعدالتی اقتصادی یا وجدان سیاسی خود مرکز. چنین زمینه های داستانی فدیه کننده ای نمی تواند کاملاً اشتباه باشد، اما مرا به یاد یکی از دخترانم می اندازد که جنگ خود با خواهرش را روایت می کرد. او حقیقت را می گفت، اما جزئیات را هم حذف می کرد، تأکیدها را جابجا می کرد، اتصالات تفسیری را رقیق می ساخت. در مورد روایتهای آزادیخواهی (لیبرالیسم) و زمینه داستانی انجیل کتاب مقدس هم به همین شکل است.

و در مورد کاتولیک های روم هم به همین شکل است، جاییکه کاهنان (کشیشان) و سوگندها (آیین های مذهبی) نقش واسطه و رابط را بازی می کنند که به شدّت از عهدعتیق تأثیر پذیرفته است.

یا در رابطه با انجیل خوشبختی، که آن هم مواردی را از عهدعتیق وارد عهدجدید می کند، اما فقط چیزهایی را که در مورد برکت صحبت می کند.

گروههای دیگر گذشته فدیه شده را وارد زمان حال نمی کنند، آنها فدیه آینده را وارد حال می کنند. در روزگاران گذشته یک عده تعمیدی های (باپتیست) کمال گرایی بودند که فکر می کردند می توانند همین الان آسمان را به زمین بیاورند. آزادیخواهان ترقی خواه یک قرن پیش این تلاش را کردند. اکنون افرادی که جست و خیز می کنند تا فرهنگ را تغییر دهند، از نو روایت کردنِ ظریف و زیرکانه را پیشنهاد می کنند.

این فهرست طولانی است، چه در مورد آیینهای “مسیحی” همچون مورمونها و شاهدان یهوه فکر کنیم، یا در مورد جنبش های درون کلیساها، همچون انجیل اجتماعی، الهیات آزادیخواهی، مسیانیسم آمریکایی (مربوط به مسایا، افرادی که شدیداً سعی دارند که چیزی را در جامعه تغییر دهند)، جدایی خواهی اصول گراها. بعضی ها بهتر است، بعضی دیگر بدتر.

نکته این است، انجیل های نامتعادل (یا دروغین) و کلیساهای نامتعادل (یا دروغین)، بر اساس “مدارک موجود در متون” بنا شده اند که از نظر روایتی بی اعتنا بوده اند، یا بر اساس اینکه کل داستانها از مسیر منحرف شده است. چه به اشتباه عهدهای بزرگ کتاب مقدس را ارتباط داده باشند، یا پیوستگی های بیش از اندازه (اتصالات) یا ناپیوستگی های بیش از اندازه داشته اند؛ یا موفق به تشخیص گونه موافق (قوم موافق) یا گونه ناموافق (قوم ناموافق) نشده اند؛ یا به آخرت شناسی (روز داوری و مرگ) خود بیش از اندازه صورت خارجی داده اند، یا بسیار کم به آن صورت خارجی داده اند. شاید آنها وعده بهشت بر روی زمین در زمان حال را می دهند؛ شاید زندگی روحانی در زمان حال را از جسم جدا کرده اند.

در هر مورد، الهیات های کتاب مقدسی بد یا نامتعادل، یک انجیل بد یا نامتعادل را اعلام می کنند، و چنین انجیل هایی، کلیساهای بد یا نامتعادل را بنا می کنند.

در عین حال، الهیات کتاب مقدسی خوب از انجیل محافظت می کند و از کلیسا محافظت می کند. دی. ای. کارسون می گوید،” یک الهیات کتاب مقدسی نیرومند منجر به حمایت و نگهداری مسیحیان در مقابل افتضاح ترین (بدترین) باورهایی می شود که سعی دارند مسائل پیچیده و دشوار را به بخشهای ساده ای تبدیل کنند( ساده انگاری). “

همه این مسائل به این معناست که کار کشیشان این است که الهیات کتاب مقدسی خوب را بشناسند و درکی از الهیات های کتاب مقدسی بد داشته باشند که بر افرادی که وارد کلیسایش می شوند تأثیر می گذارد. امروزه، بسیاری از این افراد به بعضی از نسخه های انجیل خوشبختی عادت کرده اند و از آن تغذیه کرده اند. آیا می توانید توضیح دهید که چرا این نوع شیر بد است؟

 

الهیات کتاب مقدسی به عنوان راهنمای کلیسا

اما الهیات کتاب مقدسی فقط یک نگهبان نیست، یک راهنما نیز می باشد- یک راهنما برای موعظه خوب، بشارت به افراد خارج و داشتن روابط خوب با آنها ، پرستش متحد خوب، ساختارهای کلیسایی خوب، و زندگی سالم مسیحی.

 

یک راهنما برای موعظه خوب

وقتی شما زمانی را صرف مطالعه یک متن و تهیه یک موعظه می کنید، الهیات کتاب مقدسی شما را از اینکه در متون به دنبال گواه و مدرک بگردید یا از بیان نامتعادل داستان فدیه، محافظت می کند.

الهیات کتاب مقدسی هر متنی را در زمینه درست کانون ( کتب مقدس پذیرفته شده از سوی کلیسا) کتاب مقدس قرار می دهد، و به شما کمک می کند که ببینید متن شما به شخص مسیح و کار او چه ارتباطی دارد. اخلاق گرایی را دفع می کند تا شخص موعظه های مسیحی را موعظه کند. عبارات امری و خبری ، ایمان و اعمال، را به درستی به هم ارتباط می دهد. مشروحات بشارتی را تعلیم می دهد. تضمین می کند که هر موعظه ای، بخشی از یک داستان بزرگ است.

به طور خلاصه، ای کشیش، تو نیاز به الهیات کتاب مقدسی داری تا مهم ترین مسئله مربوط به کار خود را انجام دهی: موعظه کردن و تعلیم کلام خدا. برای اطلاعات بیشتر در این زمینه، به “الهیات کتاب مقدسی و اعلام انجیل” نوشته جِرِمی رینه نگاهی بیندازید.

 

راهنمایی برای بشارت به افراد خارج از کلیسا و رابطه با آنها

حال به بشارت به افراد خارج از کلیسا و رابطه با دنیای خارج فکر کنید، الهیات کتاب مقدسی به درستی انتظارات بیش از حد (بیش از اندازه به آخرت شناسی صورت خارجی دادن) یا انتظارات خیلی کم (فیض ارزان، اعتقادات راحت و آسان، تعلق داشتن پیش از ایمان آوردن، موعظه نکردن عبارات امری (حکم ها) ) را متعادل می سازد.

الهیات کتاب مقدسی خوب به ما وعده داشتن زندگی عالی در این زمان را نمی دهد ( چه به معنای سلامتی و ثروت باشد، یا تبدیل کردن شهر، برگزیده شدن، یا دوباره کنترل آمریکا را به دست گرفتن). اما هیچ یک از اینها مانع از داشتن ارتباط با فرهنگ و خواستن خیریت شهر در خدمت عملی به خاطر محبت و عدالت نمی شود.

این الهیات خوب کلمه بشارت به افراد خارج (بشارت و مأموریت ها) را اساسی و پایه ای می سازد، اما به دروغ، کلام و عمل را از هم جدا نمی کند. اینها دو چیز جدانشدنی برای شهادت دادن و مأموریت کلیسا می باشد، مسیر داستان از آدم تا ابراهیم تا اسرائیل تا داود تا مسیح تا کلیسا را روشن و آشکار می سازد.

راهنمایی برای پرستش متحد خوب

آیا رقص برهنه داود در مقابل تابوت عهد برای گردهمایی های کلیسا یک عمل طبیعی است؟ خیر؟ در مورد بخورهایی که توسط کاهنان عهدعتیق سوزانده می شد، یا استفاده از آلات موسیقی یا گروه سرودخوانان، یا “قربانی کردن” در تعطیلات گوناگون، یا خواندن و توضیح دادن متن کتاب مقدسی چطور؟ یک الهیات کتاب مقدسی درست پاسخ این سؤال را می دهد که، چه چیزهایی را وارد دوره عهدجدید کنیم و چه چیزهایی را در عهدعتیق رها کنیم.

دوباره این مسأله بیشتر بستگی به این دارد که شخص چگونه عهدها را در کنار هم قرار می دهد، چگونه پیوستگی ها و ناپیوستگی ها را به کار می برد، و بستگی به درک شخص از کار مسیح در تحقق بخشیدن و به کمال رساندن دارد. همچنین بستگی به درک شخص از این مسأله دارد که جمع کلیسای مسیح اقتدار انجام چه کارهایی را دارد.

ای کشیش، شاید همه اینها آکادمیک به نظر برسد، اما اعمال تو تا حدودی به الهیات کتاب مقدسی بستگی دارد. سؤال این است که تو راجع به کدامیک از اینها فکر کرده ای؟

برای اطلاعات بیشتر در این زمینه به مقاله بابی جامیسون، “الهیات کتاب مقدسی و پرستش متحد” نگاهی بیندازید.

 

راهنمایی برای ساختارهای کلیسایی خوب

به همین ترتیب، مسیر داستان آیات کتاب مقدس از ما می خواهد که به مسائل مربوط به پیوستگی (اتصال) یا ناپیوستگی توجه کنیم تا بدانیم که چگونه کلیسایمان را نظم ببخشیم. در رابطه با پیوستگی، قوم خدا، همیشه و یک درون و یک بیرون دارند، به این معنی که ما باید عضویت و تأدیب و انضباط را به کار ببریم. در رابطه با ناپیوستگی، رهبران قوم خدا به شکل برجسته ای از عهدعتیق تا عهدجدید عوض می شوند. اول، همه قوم خدا، کاهنان می شوند. بعد، مشایخ (پیران) خدا، شبانانی هستند که گلّه را از طریق کلام تغذیه می کنند.

شکّی نیست که این سؤال که چه کسی می تواند عضو کلیسا باشد، وابسته به الهیات کتاب مقدسی می باشد. آیا عضویت فقط برای ایمانداران است، یا برای ایمانداران و فرزندان آنها؟ بستگی به مقدار پیوستگی و ناپیوستگی دارد که شما میان ختنه و تعمید می بینید.

 

راهنمایی برای زندگی سالم مسیحی

درنهایت، ارزش این را دارد که به اهمیت الهیات کتاب مقدسی برای زندگی سالم مسیحی توجه کنید، و اینکه چطور این نوع زندگی با کلیسای محلی ارتباط پیدا می کند.

در داستان خروج، فدیه یک مسأله متحد بود. اما در عهدجدید، فدیه شخصی و فردی است، درست است؟

خُب، بستگی به این دارد که شخص چگونه رابطه میان عهدعتیق و جدید را درک می کند، و مسیح در عهدجدید چه کاری انجام داد. شاید شخص در این مورد بحث نکند که وجود سر عهدی نیاز به یک قوم عهدی دارد ( به ارمیا 31: 33؛ اول پطرس 2 : 10 نگاهی بیندازید)؟ چه چیزهای دیگری هست، به نظر می رسد که پولس در این مورد مباحثه می کند که دیوار جدایی میان یهود و غیریهود (امتها) فرو ریخت و دقیقاً همان زمانی که گناهکاران با خدا مصالحه کردند،” یک انسان تازه” خلق شد. (افسسیان 2 : 11 – 22؛ برای اطلاعات بیشتر در رابطه با جنبه های متحد ایمان آوردن، به این قسمت نگاهی بیندازید).

اگر این مسأله حقیقت دارد که نجات در عهدجدید متوجه یک قوم می شود، همانطور که در عهدعتیق هم بود، حتی اگر تجربه شخصی هر فردی از این نجات در زمانهای مختلف به وقوع بپیوندد و نه همزمان با هم، همچون خروج، پس به این ترتیب، به نظر می رسد که زندگی مسیحی اساساً متحد است. و رشد هم در اتحاد است. و زندگی در ایمان هم در اتحاد است. این بابا بود که مرا به فرزند خواندگی پذیرفت، ولی مرا در یک خانواده پذیرفت، پس دختر یا پسر او بودن به این معناست که برادر یا خواهر آنها باشیم.

خُب، این واقعیت متحد، مفاهیم و مضامین بیشماری برای همه چیزها در تعالیم کلیسا، مشارکت و فرهنگ دارد. هدف اولیه و اساسی برای وجود یک کلیسای محلی- اگر این الهیات کتاب مقدسی درست باشد- این است که به سادگی فقط یک کلیسا باشیم. به این معناست که یک خانواده جدید، قوم جدید، ملّت جدید، فرهنگ جدید، بدن جدید باشیم. بسیاری از مسائل مربوط به رشد روحانی این نیست که من در رازگاهان خود چه کار می کنم؛ بلکه این است که چطور هویت جدید خود به عنوان عضو یک خانواده را می پذیرم.

از طرف دیگر، به سادگی می توان تصور کرد که یک الهیات کتاب مقدسی بیش از اندازه بر فردیت به بهای بدن تأکید دارد ( همانطور که بعضی الهیات های محافظه کار می توانند این کار را بکنند) یا بیش از اندازه بر ساختارهای متحد و اجتماعی تأکید دارد که به بهای مجرمیت فردی تمام می شود (همانطور که بعضی الهیات های آزادیخواه این کار را می کنند).

بعلاوه، درک شما از این مسیر داستانی کمک می کند که بدانید از عضو دیگری که در کلیسای شماست چه انتظاری داشته باشید: چقدر عدالت، چقدر پیروزی بر گناه، چقدر شفای روحانی برای شخصی که قربانی ناعدالتی شده، چقدر اصلاح و بازسازی در روابط شکسته را بخواهید. شکل مسیر داستان کتاب مقدس – بر اساس درک شما- طریق برخورد شما با مصیبت و مسائل شریرانه و عدالت را که در زندگی خود و دیگران با آن مواجه می شوید را شکل خواهد داد.

به عبارت دیگر، یک الهیات کتاب مقدسی درست ما را به سوی یک دید و رویای، در حال حاضر/ نه هنوز ، از زندگی مسیحی رهبری می کند. به سادگی می توان در رابطه با بیش از اندازه ” در حال حاضر” یا بیش از اندازه ” نه هنوز” خطا کرد.

کلّ مطلب: یک الهیات کتاب مقدسی درست یک راهنمایِ قابل اعتماد برای زندگی مسیحی است، مخصوصاً وقتیکه این زندگی به کلیسای محلی مربوط می شود. و از کلیسا در برابر تأکیدهای غلط، توقعات و انتظارات غلط، و انجیل یا بشارت غلط محافظت می کند.