عضویت در کلیسا

اگر شما در این فکر هستید که کلیسایی را ترک کنید…

توسط Mark Dever

​Mark Dever é o pastor da Capitol Hill Baptist Church em Washignton, D. C. e presidente do 9Marks.
مقالات
05.09.2019

یادداشت ویراستار: مطالب زیر از صفحه 57 کتاب مارک دِوِر، کلیسای سالم چیست؟ می باشد.

 

پیش از اینکه تصمیم به ترک کردن بگیرید

  1. دعا کنید.
  2. پیش از آنکه به کلیسای دیگری بروید یا تصمیم بگیرید که به شهر دیگری بروید، اجازه بدهید که کشیش فعلی شما از این فکر شما مطلع شود. از او مشورت بگیرید.
  3. انگیزه خود را بسنجید. آیا به خاطر یک کشمکش شخصی و گناهکارانه یا به خاطر مأیوس و ناامید شدن، می خواهید کلیسا را ترک کنید؟ اگر به خاطر دلایل اصولی و تعلیمی می باشد، آیا این مسائل اصولی و تعلیمی مهم است؟
  4. تا جاییکه می توانید تمام تلاش خود را بکنید تا روابط شکسته را احیا کنید.
  5. حتماً به تمام “مدارک و شواهد فیض” که در زندگی کلیسایی دیده اید، توجه کنید- قسمتهایی که کار خدا معلوم و بدیهی است. اگر نمی توانید هیچ شاهد و مدرکی از فیض خدا را ببینید، شاید بهتر باشد یکبار دیگر قلب خود را جستجو و آزمایش کنید. (متی 7 : 3 – 5).
  6. فروتن باشید. بدانید که شما همه حقایق را برای ارزیابی خیرخواهانه مردم و شرایط ندارید. (اجازه بدهید که آنها از عدم اطمینان شما در این مورد سود ببرند).

اگر می روید…

  1. بدن را از هم جدا نکنید.
  2. شدیداً مراقب باشید که نارضایتی را حتی در میان نزدیکترین دوستان خود به وجود نیاورید. به یاد داشته باشید که شما نمی خواهید در این کلیسا چیزی مانع از رشد آنها در فیض شود. هر نوع تمایلی به غیبت کردن را رد کنید ( گاهی اوقات به عنوان “عُقده دل گشودن” یا ” بیان احساسات خود” این کار انجام می شود).
  3. برای جماعت و رهبری آن دعا کرده و آنها را برکت دهید. به دنبال راههایی باشید که به صورت عملی این کار را انجام دهید. اگر آسیب دیده اید، آنها را ببخشید- حتی اگر خودتان بخشیده شده باشید.