الهیات کتاب مقدسی

من چطور می توانم در درک خود از الهیات کتاب مقدسی رشد کنم؟

پاسخها
03.19.2019

پاسخ

  1. آیات کتاب مقدس را به صورت موضوعی (عنوانی) مطالعه کنید. در عین حال که شما باید همه آیات کتاب مقدس را به صورت عمیق و گسترده مطالعه کنید، این مسأله هم می تواند به طور خاص مفید باشد که آیات کتاب مقدس را بخوانید تا بتوانید موضوعاتی را که در سراسر کتاب مقدس جریان دارد، دنبال کنید. اگر مطالعه شما در مورد عنوانها یا موضوعاتی چون آفرینش و خلقت نو باشد، در مورد استراحت روز سبت، پادشاهی، عهد، و محل سکونت خدا با قومش، عنوانهایی که در میان آیات کتاب مقدس به تکامل می رسد، با این کار شما یک دیدگاه گسترده و وسیعی از جلال خدا و شگفتی نجات بدست می آورید.
  2. طرز نگرش عهدجدید را برای عهدعتیق بپذیرید. چنانکه عهدجدید را مطالعه می کنید، به دقت توجه کنید که چطور تحقق می یابد، واضح و روشن می شود، شرح داده می شود و گاهی اوقات جایگزین چیزی در عهدعتیق می شود. با انجام این کار اتحاد میان آیات کتاب مقدس، اتحاد میان اهداف نجات بخش خدا در سراسر تاریخ، و جنبه های مختلف دولتمندی کار نجات مسیح را درک خواهید کرد.
  3. عهدعتیق را با عیسی مطالعه کنید و عهدجدید را مدّنظر داشته باشید. درحالیکه عهدعتیق را می خوانید، چنین سؤالاتی را بپرسید،” این عبارت در کدام قسمت از دوره زمانی تاریخ فدیه (بازخرید) قرار می گیرد؟ این عبارت چگونه به عیسی اشاره می کند؟ این عبارت چگونه پایه و اساسی را برای باورهای مسیحیان شکل می دهد؟ چه عبارتهایی در عهدجدید نوری را بر این سؤالات می تاباند؟
  4. کتابهای نبوتی عهدعتیق را مطالعه کنید. کتابهای نبوتی عهدعتیق شامل بعضی از غنی ترین تعالیم کتاب مقدس درباره زندگی، خدمت و برترّیت عیسی مسیح می باشد. آنها همچنین شناخت ما از خدا را عمیقتر می کنند و به تکمیل کار نجات بخش خدا اشاره می کنند.
  5. یک کتاب خوب در مورد الهیات کتاب مقدسی بخوانید. با کتابهای گرام گلدزوُردی شروع کنید.    ( Graeme GoldWorthy’s) کتابهای سه گانه گلدزوُردی یا کتاب تصویر (نقشه) بزرگ خدا از وُگان رابرتز: مسیر داستان کتاب مقدس را دنبال کنید.