مکالمه ای در مورد احیای مجدد کلیسا

توسط Mark Dever | 05.13.2019

جاناتان: مارک، بیا در مورد احیای مجدد کلیسا صحبت کنیم. برای این منظور، از تو می خواهم که یک تصویری از “قبل و بعد” کلیسای باپتیست (تعمیدی) کَپیتول هیل به من بدهی- یک تصویر فوری از آن زمان، و یک تصویر فوری از زمان حال. مارک: در سال 1993، کشیشی که پیش از من در […]

سیستم کلیساهای جماعتی ساعت 8:00 شب کار را متوقف نمی کند

توسط Sam Emadi | 05.13.2019

افرادی که عضو کلیساهای جماعتی هستند در این مورد بحث می کنند که نهایتاً جماعتهای محلی مسئول عضویت، تأدیب و انضباط، و اصول و تعالیم خود هستند. اما این چه مفهومی دارد؟ آیا جماعتها مسئول یک بخش از زندگی کلیسا هستند. در حالیکه مشایخ به بقیه امور رسیدگی می کنند؟ آیا تا زمانیکه در جلسات […]

برای بیداری دعا کنید- در کلیسای دیگران

توسط Andy Johnson | 05.13.2019

چه می شد اگر سالها وفادارانه و به طور جدّی دعا می کردید که بیداری به جماعت شما بیاید، و بعد یک روز، ظاهراً به طور ناگهانی، خدا به شکل برجسته ای به دعاهای شما پاسخ می داد؟ در سراسر شهر شما، هر روزه مردم در کلیسا جمع می شوند تا انجیل را از کلام […]

خودِ کلیسا را بیشتر از سلامتی آن دوست داشته باشید

این مربوط به مردانی است که با اصول و تعالیم سر و کار دارند. مردانی با نظرات مربوط به کلیسا شناسی. کشیشان و مشایخی که فکر می کنند کتاب مقدس به اعمال و ساختارهای کلیسایی اشاره می کند. یک لحظه صبر کنید، من در مورد خودم صحبت می کنم، و درباره همه ما در نُه […]

آیا مهم است که از عنوان و لقب “شیخ(اسقف)” و “شماس” استفاده کنیم؟

با وجود اینکه عنوان و لقب “شیخ” و “شماس” برای خدمت روحانی کلیسا ضروری نیست، اما چند دلیل خوب وجود دارد که نشان می دهد کلیساها باید از این عنوانهای کتاب مقدسی استفاده کنند. نشان می دهد که اقتدار ما از کتاب مقدس می آید، نه حکمت انسانی. استفاده از عنوان و لقبهایی که بر […]

شبان (سرپرستی) کلیسا چیست؟

05.13.2019

مسأله اساسی: یک شیخ (اسقف) مردی است که (1) واجد شرایط مورد نیاز در اول تیموتائوس 3 : 1 – 7 و تیطس 1 : 6 – 9 می باشد، (2) توسط جماعتش به عنوان یک شیخ شناخته شده است، (3) و با تعلیم کلام، جماعت را رهبری می کند (اول تیموتائوس 3 : 2)، […]

شرایط لازم و مسئولیتهای شمّاسان بر اساس کتاب مقدس

چه کسی باید شمّاس باشد؟ کتاب مقدس در مورد کار شماسان چه می گوید؟ دو خدمت اداری بر اساس کتاب مقدس: مشایخ و شماسان مقایسه خدمت اداری شماس با خدمت اداری شیخ(اسقف) به ما کمک خواهد کرد تا به این سؤالات پاسخ دهیم. نخستین رهبران روحانی جماعت، مشایخ هستند که در عهدجدید ناظران (اسقفان) یا […]

تغییر کلیسایی که تحت رهبری شمّاسان می باشد به کلیسایی که تحت رهبری مشایخ (اسقفان) می باشد

توسط Phil Newton | 05.13.2019

در اوایل دوران کشیشی من، دو شمّاس کار غیر معمولی انجام دادند: در واقع آنها جماعت را شبانی کردند. به غیر از این دو مرد، کلیسا یک طرز حکومت باپتیست (تعمیدی) داشت که در اواسط قرن بیستم معمول بود: هشت شمّاس به عنوان هیئت مدیران خدمت می کردند، و کلّ جماعت واقعاً در هر جلسه […]

کشیشان از کجا بدانند که چه تپه هایی ارزش مردن بر روی آنها را دارند؟

05.13.2019

شکّی نیست که چنین سؤالاتی باید بر حسب موضوع مورد نظر، پاسخ داده شود، اما چندین ناحیه کلّی وجود دارد که از کشیشان خواسته می شود که به خاطر آن کار خود را به مخاطره اندازند: انجیل. هر چه مسأله به انجیل نزدیکتر باشد، کشیش باید مشتاقانه تر در مقابل آن بایستد. به طور واضح، […]

مهمترین کارهایی که یک کشیش جوان باید انجام دهد، چیست؟

05.13.2019

کلام را موعظه کند. تنها کار مهمی که یک کشیش جوان باید انجام دهد این است که کلام خدا را موعظه کند. همه چیز از اینجا آغاز می شود. کلام خداست که گناهکاران را به سوی ایمان هدایت می کند و مقدسین را تقدیس می کند. (اول تسالونیکیان 1 : 5 ؛ یوحنا 17 : […]

  • Page 2 of 3
  • 1
  • 2
  • 3