دعای متحد برای ” چهار مورد بزرگ”

همه ما عضو کلیساهایی بوده ایم که در آن دعا می کنند، اما نه دعای هدفمند یا بسیار مؤثر. متأسفانه، اکثر اوقات، دعای کلیسا مانند دعای قبل از غذاست- یک دعای اجباری است و همه به تصمیم شما برای انجام آن، احترام می گذارند، اما واقعاً هیچ کس بهره ای از آن نمی برد. ارزش […]

4 دلیل برای اینکه باید یک جلسه دعایی منظم و پیوسته به تقویم کلیسای خود اضافه کنید

توسط Brad Wheeler | 05.13.2019

اگر می توانستید یک چیز به تقویم کلیسای خود اضافه کنید، چه چیزی را اضافه می کردید؟ یک جمع زنانه یا صبحانه برای مردان؟ یک سمینار بشارتی؟ گروههای جماعتی؟ یک جلسه شنبه عصر برای افرادی که نمی توانند صبحها در جلسه حاضر شوند؟ یک جلسه مطالعه کتاب مقدس در وسطِ هفته؟ این سؤالی است که […]

چگونه شام خداوند، یک کلیسای محلی می سازد؟

  چه زمانی یک زوج واقعاً ازدواج می کنند؟ آیا زمانی که می گویند “بله”؟ چه زمانی آن خادم، آنها را زن و شوهر اعلام می کند؟ چه زمانی ازدواج خود را با روابط زناشویی کامل می کنند؟ احساس می کنیم که هر یک از این لحظات برای شکل دادن یک ازدواج ضروری است. اما […]

از نظر عهد جدید وقتیکه کلیساها با هم جمع می شوند باید چه کاری انجام دهند؟

توسط Ligon Dancun | 05.13.2019

عهد جدید می گوید که وقتی کلیساها جمع می شوند باید کتاب مقدس را بخوانند، کتاب مقدس را موعظه کنند، از کتاب مقدس دعا کنند، از کتاب مقدس سرود بخوانند، کتاب مقدس را ببینند. 1.کتاب مقدس را بخوانند: پولس به تیموتائوس گفت که ” خود را به قرائت و نصیحت و تعلیم بسپار.” (اول تیموتائوس […]

یک کلیسای محلی چیست؟

یک کلیسای محلی، گروهی از مسیحیانی است که به طور مرتب به نام مسیح جمع می شوند تا از طریق موعظه انجیل و احکام انجیل، رسماً تأیید کنند و ناظر عضویت یکدیگر در عیسی مسیح و ملکوتش باشند. من می دانم که این موضوع کمی سنگین و عجیب است، اما به پنج بخشِ مربوط به […]

خواسته شده: طرح ریزی کردن و تحریک کردن اعضای کلیسا

توسط Greg Gilbert | 03.04.2019

اگر شما هم مثل اکثریت شبانان، آخرین چیزی که می خواهید بشنوید این است که اعضای کلیسا با تمام وجود و به طور پیوسته بر ضد اتحاد در کلیسا توطئه می چینند، در هر جایگاهی که می نشینند، در هر کلاسی که تعلیم می دهند،در هر رابطه دوستانه ای که دارند، به نظر می رسد […]

چطور کلیسای خود را تغییر دهیم

توسط Mark Dever | 03.04.2019

شبانان اغلب از من می پرسند،” چطور کلیسای خود را تغییر دهیم؟” خادمان بسیاری از کلیساهای خود رو برگردانده اند، درحالیکه سعی داشتند تغییرات را به کلیسا بیاورند. حتی بعضی از آنها از کار برکنار شدند. ما هنوز، به عنوان شبان، باید کلیساهای خود را به سوی تغییر رهبری کنیم، اگر چه چنین تغییری اغلب […]

دوباره موفقیت را در خدمت تصور کنید

توسط Mark Dever | 03.04.2019

دیوید وِلز، نویسنده و الهیات دان در کتاب خود در سال 1994، خدا در سرزمین باطل، می گوید: ” {سمینار} شاگردان از موقعیت کنونی کلیسا ناراضی هستند. آنها معتقدند که کلیسا دید و رویای خود را از دست داده است، و انتظار دارند که چیزهای بیشتری از کلیسا دریافت کنند.” اما نارضایتی کافی نیست، همانطور […]

چگونه بر اساس کتاب مقدس به زمینه توجه کنیم؟

01.23.2019

Q&A پاسخ حقّ و حقوق خود را تسلیم کنید. پولس رسول، حقّ را داشت که گوشت بخورد، یک همسر ایماندار داشته باشد، و حمایت مالی دریافت کند. با اینحال همه این حقّ و حقوق را تسلیم کرد تا هیچ مانعی سرِ راه انجیل قرار ندهد. (اول قرنتیان 9 : 4 – 18). اگر استفاده از […]