بهترین قانون عملی این است که تعیین کنید توجه به زمینه بر اساس کتاب مقدس چیست و سازش غیر کتاب مقدسی چیست. و این سؤال را بپرسید: آیا این مسأله لغزش انجیل را آشکارتر می کند؟ اگر اینطور است، پس این، توجه به زمینه بر اساس کتاب مقدس می باشد. در غیر اینصورت، سازش غیر […]

چگونه بر اساس کتاب مقدس به زمینه توجه کنیم؟

05.13.2019

حقّ و حقوق خود را تسلیم کنید. پولس رسول، حقّ را داشت که گوشت بخورد، یک همسر ایماندار داشته باشد، و حمایت مالی دریافت کند. با اینحال همه این حقّ و حقوق را تسلیم کرد تا هیچ مانعی سرِ راه انجیل قرار ندهد. (اول قرنتیان 9 : 4 – 18). اگر استفاده از این حقّ […]

یادداشتهای نه نشانه : مأموریتهای مسیونری مأموریتهای مسیونری: افزودنِ حکمت به غیرت: پاییز 2015

05.13.2019

یادداشت ویراستار جاناتان لی مَن یادداشتهای نُه نشانه   خواندگی به شکلِ صلیب نوشته: تیم کی سی یادداشتهای نُه نشانه   نُه نشانه مأموریتهای مسیونری سالم نوشته : جی.مَک استایلز یادداشتهای نُه نشانه   4 عملِ کلیسای مأموریت بزرگ نوشته: مارک دِوِر یادداشتهای نُه نشانه   7 چیزی که کلیسای شما نباید در مأموریتهای مسیونری […]

کسب و کار خود را به کشورهای دیگر ببرید- آشنایی با کسب و کار به عنوان مأموریتهای مسیونری

توسط Andy Johnson | 05.13.2019

آیا تا بحال به این فکر کرده اید که کسب و کاری را به عنوان مأموریت مسیونری انجام دهید؟ باید به این موضوع فکر کنید. اجازه بدهید که به شما توضیح دهم که این کار به چه شکلی می باشد. من اخیراً در یک رستوران آسیایی در لندن نشسته بودم، با یکی از اعضای سابق […]

کلیساشناسی بد شما، به ما آسیب می رساند

توسط Mark Colins | 05.13.2019

کلیسا چیست؟ این سؤالی است که بیش از همه از آن می ترسیدم. من 28 ساله بودم، و از جایگاه رهبری تیم مسیونری به جایگاه مدیر منطقه ای ارتقا یافته بودم. در جلسه ماهانه رهبران، به همراه 10 نفر دیگر از رهبران تیم، نشسته بودم و ما نماینده بیش از 80 نفر مسیونر حمایت شده […]

موفقیت در مأموریتها چیست و چگونه آنرا اندازه گیری می کنید؟

05.13.2019

کتاب مقدس چند نکته را مطرح می کند که نمی توان وضوح و روشنی آنرا نادیده گرفت. نتایج مأموریتها از جانب خدا می آید، نه از وسایل انسانی. “من کاشتم و اَپُلس آبیاری کرد، لکن خدا نمّو می بخشد. لهذا نه کارنده چیزی است و نه آب دهنده، بلکه خدای رویاننده.” (اول قرنتیان 3 : […]

مأموریت بزرگ از کلیساهای محلی چه می خواهد؟

05.13.2019

برای انجام فرمان عیسی برای شاگرد ساختن تمام امتها (متی 28 : 19)، کلیساها باید: به طور پیوسته انجیل را موعظه کنند. اگر کلیسایی می خواهد که به دنیا بشارت دهد، باید با بشارت دادن به همسایگان خود آغاز کند. قدم اول: در هر جلسه عمومی کلیسا، انجیل را به وضوح موعظه کنید. به مردم […]

دعای متحد برای ” چهار مورد بزرگ”

همه ما عضو کلیساهایی بوده ایم که در آن دعا می کنند، اما نه دعای هدفمند یا بسیار مؤثر. متأسفانه، اکثر اوقات، دعای کلیسا مانند دعای قبل از غذاست- یک دعای اجباری است و همه به تصمیم شما برای انجام آن، احترام می گذارند، اما واقعاً هیچ کس بهره ای از آن نمی برد. ارزش […]

4 دلیل برای اینکه باید یک جلسه دعایی منظم و پیوسته به تقویم کلیسای خود اضافه کنید

توسط Brad Wheeler | 05.13.2019

اگر می توانستید یک چیز به تقویم کلیسای خود اضافه کنید، چه چیزی را اضافه می کردید؟ یک جمع زنانه یا صبحانه برای مردان؟ یک سمینار بشارتی؟ گروههای جماعتی؟ یک جلسه شنبه عصر برای افرادی که نمی توانند صبحها در جلسه حاضر شوند؟ یک جلسه مطالعه کتاب مقدس در وسطِ هفته؟ این سؤالی است که […]

چگونه شام خداوند، یک کلیسای محلی می سازد؟

  چه زمانی یک زوج واقعاً ازدواج می کنند؟ آیا زمانی که می گویند “بله”؟ چه زمانی آن خادم، آنها را زن و شوهر اعلام می کند؟ چه زمانی ازدواج خود را با روابط زناشویی کامل می کنند؟ احساس می کنیم که هر یک از این لحظات برای شکل دادن یک ازدواج ضروری است. اما […]

از نظر عهد جدید وقتیکه کلیساها با هم جمع می شوند باید چه کاری انجام دهند؟

توسط Ligon Dancun | 05.13.2019

عهد جدید می گوید که وقتی کلیساها جمع می شوند باید کتاب مقدس را بخوانند، کتاب مقدس را موعظه کنند، از کتاب مقدس دعا کنند، از کتاب مقدس سرود بخوانند، کتاب مقدس را ببینند. 1.کتاب مقدس را بخوانند: پولس به تیموتائوس گفت که ” خود را به قرائت و نصیحت و تعلیم بسپار.” (اول تیموتائوس […]

مقالات و به روز رسانیهای تحویل داده شدۀ آیندۀ 9 نشانه تأیید کردن