من چطور می توانم در درک خود از الهیات کتاب مقدسی رشد کنم؟

03.19.2019

پاسخ آیات کتاب مقدس را به صورت موضوعی (عنوانی) مطالعه کنید. در عین حال که شما باید همه آیات کتاب مقدس را به صورت عمیق و گسترده مطالعه کنید، این مسأله هم می تواند به طور خاص مفید باشد که آیات کتاب مقدس را بخوانید تا بتوانید موضوعاتی را که در سراسر کتاب مقدس جریان […]

چرا الهیات کتاب مقدسی لازمه تأدیب و انضباط و رشد مسیحی می باشد؟

03.19.2019

پاسخ الهیات کتاب مقدسی به یک مسیحی یاد می دهد که داستان خودش را با علمِ بر داستان خدا درک کند. وقتی یک مسیحی درک می کند که خدا بر تمام تاریخ پادشاهی و حکمرانی می کند و  در طول هزاران سال بر روی نقشه جامع و فراگیر نجات کار کرده است، این مسئله کمک […]

چگونه الهیات کتاب مقدسی کلیساها را حفاظت و راهنمایی می کند؟

الهیات کتاب مقدسی راهی برای خواندن کتاب مقدس است. یک تفسیر (بیان معانی متون) است. این مسأله را می پذیرد که نویسندگان بسیار آیات کتاب مقدس و کتابهای مختلف آن، همه یک داستان را توسط یک نویسنده الهی بیان می کنند- درباره مسیح. آیا کمی آکادمیک (ادبی) به نظر می رسد؟ همینطور است، اما… انضباط […]

الهیات کتاب مقدسی و شبانی کردن

شما شغل یک کشیش را چطور توصیف می کنید؟ در کجا به دنبال الگو و نمونه خواهید گشت؟ شاید از چند کلیسای محلی دیگر در مورد این مسئله سؤال کنید و تغییرات کوچکی در آنها ایجاد کرده و برنامه کلیسایی خود را بسازید. البته که در این مورد فرض می شود که همه می دانند […]

الهیات کتاب مقدسی و پرستش متحّد

وقتی ما به عنوان کلیسا برای پرستش دور هم جمع می شویم، دقیقاً چه کاری انجام می دهیم؟ و چطور می فهمیم که در این گردهمایی های هفتگی چه کاری باید انجام دهیم؟ به طور طبیعی، مسیحیان انجیلی برای دریافت راهنمایی در رابطه با این سؤالات به آیات کتاب مقدس مراجعه می کنند، اما به […]

الهیات کتاب مقدسی و بحران تمایلات جنسی

جامعه غربی اخیراً چیزی را تجربه می کند که فقط به عنوان یک انقلاب اخلاقی می توان آن را توصیف کرد. قانون اخلاقی جامعه ما و ارزیابی کلّی اخلاقی در رابطه با یک مسئله مشخص، نه فقط متحمل تطبیق های کوچک بلکه متحمل واژگونی کامل شده است. آنچه که پیش از این محکوم می شد، […]

تجدیدنظر در مورد یکجور بودن: قالب کتاب مقدسی برای کلیساهای چند ملّیتی

من یک مسیحی هستم، یک هندی، در گذشته موزیک راک می نواختم. من در جنوب هند بزرگ شدم و در میان یک فرهنگ فرعی( شبه فرهنگ) بخصوصی از بوته شهری هندی بخصوصی زندگی کردم. وقتی خداوند در سال آخر کالج مرا نجات داد، به زودی خودم را در میان افرادی یافتم که کاملاً متفاوت از […]

مشکل امروز ما با موعظه کردن زیاد- و الهیات کتاب مقدس به عنوان درمان آن

تشخیص (بیماری) – مشکل امروز ما با موعظه کردن زیاد ( بخش 1 ) کشف- الهیات کتاب مقدسی چیست ( بخش 2) مسیر و جهت – چطور در حین موعظه کردن، الهیات کتاب مقدسی را اجرا کنیم ( بخش 3)   تشخیص- مشکل امروز ما با موعظه کردن زیاد ( بخش 1) در انجمن کلیساها […]