برنامه شاگردی عیسی برای کلیسای شما

به نظر من، برنامه شاگردی عیسی، کلیساهای جماعتی می باشد که توسط مشایخ رهبری می شوند.   نیمه اول برنامه شاگردی عیسی: مسئولیت کلیسای جماعتی برای درک رابطه شاگردی با کلیساهای جماعتی که توسط مشایخ رهبری می شوند، لازم است که به هر دو نیمه آن توجه کنیم. نیمه مربوط به کلیساهای جماعتی از شما […]

آیا در جماعتهای فقیر، اصول و تعالیم اهمیت دارند؟

چند سال پیش، من (مایک) برای صرف قهوه با یکی از دوستان قدیمی کالج همراه شدم و به حرفهای او گوش می دادم که می گفت چطور در زمانیکه دانشجو بودیم دیدگاه او نسبت به خدمت روحانی تغییر کرده است. در حال حاضر، او رهبری خدمات روحانی کالج را در تعدادی از محوطه های دانشگاه […]

دعا کردن در روابط شاگرد سازی میان خواهران

” من برای تو دعا می کنم!” ما غالباً این سخن عاری از لطف را به دوستان خود می گوییم، اما چقدر به دعای خود برای این افراد ادامه می دهیم؟ وقتی به روابط خودم در کلیسا توجه می کنم، مشتاقم که از آن نوع خواهرهایی در مسیح باشم که خودش را متعهد به دعا […]

شش مزّیت بشارت دادن برای شاگردی

توسط Brian Parks | 05.13.2019

“بشارت دادن زندگی مرا عوض کرد.” جان، راننده تاکسی من، هنگامیکه به سمت آزاد راه اُرلاندو می رفتیم، این مطلب را گفت. من برای شرکت در یک کنفرانس به آنجا می رفتم و وقتیکه او فهمید من مثل اکثر مسافرانش برای رفتن به دنیای دیزنی (Disney World )به اُرلاندو نمی روم، مکالمه ما به سرعت […]

من چگونه روابط مربوط به شاگرد سازی را انتخاب و برنامه ریزی می کنم

توسط Greg Spraul | 05.13.2019

یادداشت ویراستار: اخیراً یکی از مشایخ (مُرشدان) جدید از یک مُرشد باتجربه تر در کلیسای خودش سؤال کرد که او چگونه فرصت می کند به شاگرد سازی مردان جوان در ایمان و بشارت دادن بپردازد. البته، این مُرشد جدید یک شغل سختی در واشنگتن دی. سی دارد، کارهای خانه و بچه ها، مسیر طولانی تا […]

من به عنوان رهبر کلیسا چگونه می توانم به توسعه فرهنگ شاگردی کمک کنم؟

برنامه هفتگی خود را به گونه ای تنظیم کنید که زمانی برای صرف وقت با مسیحیان جوانتر داشته باشید. ( صبحانه و نهار، پیغام بردن، مرور مرتب موعظه ها و غیره). اگر شما یک جماعت تحصیلکرده را رهبری می کنید، برای کتاب دادن به این افراد، از کلیسا درخواست بودجه شبانی کنید. در دفتر خود، […]

آیا کلیساها باید در اصل شاگردی را به عنوان یک برنامه ببینند یا یک سبک زندگی؟

05.13.2019

کلیسا نباید در اصل شاگردی را به عنوان یک واقعه خاص یا یک برنامه زرق و برق دار ببیند. شاگردی چیزی نیست که گاهگاهی انجام شود یا خارج از روال عادی و طبیعی باشد، چیزی نیست که مُهر و موم شده و از بقیه زندگی مسیحی ما جدا باشد. مسیحی بودن، شاگرد مسیح بودن است. […]

در عمل، چگونه می توانم مسیحیان دیگر را شاگرد بسازم؟

05.13.2019

به کلیسا بپیوندید. زودتر به جمعهای کلیسایی بروید و دیرتر آنجا را ترک کنید. مهمان نوازی را با اعضای کلیسای خود بجا آورید. از خدا بخواهید که دوستیهای استراتژیک به شما بدهد. اگر امکان داشته باشد، طرحی را در بودجه کشیشی یا خانوادگی خود برای صرف وقت با مسیحیان دیگر، به صورت هفتگی، در نظر […]

اصولاً، شاگردی چگونه عمل می کند؟

05.13.2019

شاگردی در اصل از طریق تعلیم و تقلید (پیروی) عمل می کند. شاگردی به بهترین شکل، از طریق محبت عمل می کند. هنگامیکه ما با محبت، ایمانداران جوانتر را در راه دینداری و خداشناسی و زندگی قابل تعریف و تمجید، تعلیم می دهیم، آنها با تقلید و پیروی از زندگی و اصول و تعالیم ما […]

یک کلیسای محلی چیست؟

یک کلیسای محلی، گروهی از مسیحیانی است که به طور مرتب به نام مسیح جمع می شوند تا از طریق موعظه انجیل و احکام انجیل، رسماً تأیید کنند و ناظر عضویت یکدیگر در عیسی مسیح و ملکوتش باشند. من می دانم که این موضوع کمی سنگین و عجیب است، اما به پنج بخشِ مربوط به […]

  • Page 2 of 3
  • 1
  • 2
  • 3