مرکزیت انجیل: یک هشدار و یک توصیه

  ما چگونه فراتر از انجیل حرکت کنیم، بدون آنکه از انجیل دور شویم؟ به عبارت دیگر، اگر انجیل از اهمیت کامل برخوردار است، آیا واقعاً لازم است که به هر نحوی ” فراتر از انجیل حرکت کنیم”؟ اینها دو سؤالی است که توسط جنبش رو به رشد مرکزیت انجیلِ شنیدنی و رسا در میان […]

چگونه می توانیم یک بحران فرهنگی را سپری کنیم

توسط Mark Dever | 03.20.2019

به نظر می رسد که نظر عمومی در رابطه با ازدواج همجنس گرایان در حال تغییر است، چنانکه قوانین ملتها در این رابطه در حال تغییر است. البته که این فقط یکی از تغییرات در این مجموعه وسیعتر می باشد. به نظر می رسد که دیدگاه آمریکا در رابطه با خانواده، عشق، روابط جنسی به […]

موعظه انجیل در مراسم تشییع جنازه

توسط Brian Croft | 03.20.2019

  مفیدترین توصیه ای که تابحال در یافت کردم، در رابطه با موعظه در مراسم تشییع جنازه فردی که نمی شناسم، این بود که: ” آنها را به سوی بهشت (آسمان) موعظه نکن. آنها را به سوی جهنم موعظه نکن. فقط انجیل را برای افراد حاضر در جلسه موعظه کن.” با این قاعده ما تکلیف […]

اساسی ترین مشکلی که انجیل به آن اشاره می کند چیست؟

03.20.2019

  پاسخ آیا انجیل اساساً در مورد این است که به نیازهای ما رسیدگی کند؟ اشتیاق ما را برای داشتن معنی و مقصود به تحقق برساند؟ جامعه را تبدیل کند؟ به ما تعلیم دهد که زندگی بهتری داشته باشیم؟ فقیران را بلند کند؟ ما را ثروتمند و سلامت بسازد؟ تمامی این نظرات درباره انجیل مربوط […]

آیا ایمان به مسیح تنها راه نجات است؟

03.20.2019

  پاسخ چالش فرهنگی: امروزه مردم دوست دارند که جامع و دربرگیرنده باشند. ما می خواهیم همه درستکار باشند. در حقیقت فکر می کنیم که تنها راه اشتباه این است که فکر کنیم کسی می تواند در مورد چیزی اشتباه کند. پس وقتی به مذهب می رسیم، می گوییم،” همه راهها به خدا ختم می […]

بعضی از پیغامهایی که مردم به اشتباه ادعا می کنند که انجیل است، کدام است؟

توسط Mark Dever | 03.20.2019

پاسخ خدا می خواهد ما را ثروتمند بسازد. امروزه بعضی از واعظان می گویند که خبر خوش این است که خدا می خواهد ما را با پول و متعلقات فراوان برکت بسیار دهد- ما فقط باید بطلبیم! اما انجیل پیغامی درباره برکات روحانی است. (افسسیان 1 : 3): خدا عیسی مسیح را فرستاد که برای […]

4 عملِ کلیسای مأموریت بزرگ

توسط Mark Dever | 01.27.2019

مأموریت بزرگ از کلیساها دعوت نمی کند که مانند دفتر اداری وسایل نقلیه موتوری عمل کنند. همچنین از آنها دعوت نمی کند که مانند مرکز اطلاعات عمل کنند. حال، یک مورد دیگر هم برای شما دارم: مأموریت بزرگ از کلیساها دعوت نمی کند که مانند تیمهای حرفه ای ورزشی عمل کنند. کارکنان کلیسای من، مرا […]