قدرت یک نمونه و الگو

توسط Mark Dever | 03.04.2019

” الگو و نمونه، موضوع اصلی زندگی نیست- بلکه تنها موضوع زندگی است.” از طریق این جمله، پزشک و نویسنده و مسیونر مشهور، آلبرت شوایتزر، به وضوح اهمیت و قدرت یک الگو را بیان می کند. چند نفر از ما که این مقاله را می خوانیم، توسط زندگی قدرتمند یک کشیش تحت تأثیر قرار گرفته […]

چطور کلیسای خود را تغییر دهیم

توسط Mark Dever | 03.04.2019

شبانان اغلب از من می پرسند،” چطور کلیسای خود را تغییر دهیم؟” خادمان بسیاری از کلیساهای خود رو برگردانده اند، درحالیکه سعی داشتند تغییرات را به کلیسا بیاورند. حتی بعضی از آنها از کار برکنار شدند. ما هنوز، به عنوان شبان، باید کلیساهای خود را به سوی تغییر رهبری کنیم، اگر چه چنین تغییری اغلب […]

دوباره موفقیت را در خدمت تصور کنید

توسط Mark Dever | 03.04.2019

دیوید وِلز، نویسنده و الهیات دان در کتاب خود در سال 1994، خدا در سرزمین باطل، می گوید: ” {سمینار} شاگردان از موقعیت کنونی کلیسا ناراضی هستند. آنها معتقدند که کلیسا دید و رویای خود را از دست داده است، و انتظار دارند که چیزهای بیشتری از کلیسا دریافت کنند.” اما نارضایتی کافی نیست، همانطور […]

4 عملِ کلیسای مأموریت بزرگ

توسط Mark Dever | 01.27.2019

مأموریت بزرگ از کلیساها دعوت نمی کند که مانند دفتر اداری وسایل نقلیه موتوری عمل کنند. همچنین از آنها دعوت نمی کند که مانند مرکز اطلاعات عمل کنند. حال، یک مورد دیگر هم برای شما دارم: مأموریت بزرگ از کلیساها دعوت نمی کند که مانند تیمهای حرفه ای ورزشی عمل کنند. کارکنان کلیسای من، مرا […]

  • Page 2 of 2
  • 1
  • 2