چه زمانی تأدیب و انضباط کلیسایی را اجرا می کنید؟ و چگونه با گناه برخورد می کنید؟

اکثر تأدیب و انضباطها در کلیسا باید در طیِ روابط معمولی روزهای دوشنبه تا شنبه اتفاق بیفتد. نه، به این معنا نیست که شما کلیسایی می خواهید که در آن مردم، تمام مدت، به دنبال تصحیح کردن دیگران هستند. این بسیار بد است. بلکه به این معناست که شما کلیسایی می خواهید که صفت مشخصه […]

22 اشتباهی که کشیشان در اجرای تأدیب و انضباط کلیسایی مرتکب می شوند

گاهی اوقات کشیشان در رابطه با تأدیب و انضباط کلیسایی مرتکب اشتباهات زیر می شوند. آنها در تعلیم دادن مفهوم تأدیب و انضباط کلیسایی و دلیل اجرای آن، به جماعت خود کوتاهی می کنند. آنها در اجرای عضویت معنادار کوتاهی می کنند، که شامل (1) تعلیم دادن اینکه عضویت مستلزم چه چیزهایی است، پیش از […]

چه زمانی کلیسا باید تأدیب و انضباط کلیسایی را اجرا کند؟

پاسخ به این سؤال بستگی به این دارد که آیا ما درباره چیزی صحبت می کنیم که جِی آدامز آنرا تأدیب و انضباط کلیسایی رسمی یا غیر رسمی می خواند. تأدیب و انضباط کلیسایی غیر رسمی شامل برخورد محرمانه می باشد، درحالیکه تأدیب و انضباط کلیسایی رسمی شامل یک سری مراحل در سطح کلیسایی می […]

“ این کار را نکنید!” چرا شما نباید تأدیب و انضباط کلیسایی را اجرا کنید

توسط Mark Dever | 05.09.2019

“این کار را نکنید.” هنگامیکه کشیشان درمی یابند که تأدیب و انضباط کلیسایی در کتاب مقدس وجود دارد، این اولین چیزی است که من به آنها می گویم. به آنها می گویم، ” این کار را نکنید، حداقل هنوز این کار را نکنید.” چرا چنین توصیه ای می کنم؟ بیایید به این فکر کنیم که […]

درس مقدماتی تأدیب و انضباط کلیسایی

شما در مورد یک مربّی که به بازیکنان خود تعلیم می دهد اما هیچ تکلیف و تمرینی به آنها نمی دهد، چه فکری می کنید؟ یا یک معلم ریاضی که درس را توضیح می دهد اما هرگز اشتباهات شاگردانش را تصحیح نمی کند؟ یا یک دکتر که در مورد سلامتی صحبت می کند اما سرطان […]