بشارت چیست؟

01.23.2019

پاسخ بشارت دادن این است که خبر خوش را به دیگران اعلام کنیم، اینکه عیسی مسیح برای نجات گناهکاران چه کاری انجام داد. برای انجام این کار باید به دیگران بگوییم که: خدا قدوس است ( اول یوحنا 1 : 5). او خالق همه چیز است ( پیدایش 1 : 1). همه انسانها گناهکارند و […]

زیباییِ گرویدن (ایمان آوردن)

01.23.2019

02.29.2012 برای عده بسیاری، تعلیم مسیحی در رابطه با گرویدن (ایمان آوردن) هر چیزی غیر از زیبا می باشد. آنها می گویند که این جابرانه می باشد- ” هیچ کس اعتقاداتش را به من تحمیل نمی کند!” یا چنین کاری توهین آمیز است- ” تو کی هستی که به من بگویی اعتقاداتم و روش زندگیم […]